Bariéry ve světě neslyšících

Když se mluví o bariérách, většinou si představíme bariéry pro tělesně nebo zrakově postižené. S bariérami, které s sebou nesou značná rizika, se však setkávají i neslyšící:

Co mají neslyšící jinak

  • neslyší výstražnou signalizaci, takže kde je to možné, je potřeba přidat signalizaci světelnou nebo neslyšícího jinak upozornit na hrozící nebezpečí
  • neslyší domovní zvonek, bzučák
  • riziko vzniká při úrazu, kdy je postižený rozrušený, není schopen odezírat a tlumočník není k dispozici (v takovém případě lze využít on-line tlumočení např. přes mobil, více zjistíte na  www.tichysvet.cz
  • neslyší informace o dopravní situaci, výlukách apod.
  • velké riziko vzniká při evakuaci, protože neslyší udílené pokyny (nejlepší je s neslyšícím evakuaci předem nacvičit)
  • problémy mohou nastat i u lékaře, v některých zařízeních lze využít služby „Bezbariérové nemocnice s tlumočením on-line“

Pár tipů a rad

  • v hovoru s neslyšícím nikdy nepoužívejte fráze a ironii
  • ujistěte se kontrolní otázkou, že vám neslyšící rozuměl – pokud ne, tak to řekněte jinými slovy, také se můžete zeptat, co vám rozuměl
  • neprojevujte netrpělivost, snažte se najít cestu ke vzájemnému porozumění – počítejte s tím, že vám komunikace s neslyšícím zabere více času

Užitečné odkazy

Tichý svět, o. p. s. – www.tichysvet.cz 

Česká unie neslyšících – www.cun.cz 

Aplikace pro on-line tlumočení – www.tichalinka.cz 

Centrum pro zprostředkování tlumočníků pro neslyšící – www.cztn.cz