Kdo je člověk s postižením pohybového aparátu

„Na rukou a nohou plány a touhy nestojí.“ citát z knihy Pozorovatelka od Petry Braunové a Lenky Payerové

Pokud bychom zde chtěli uvést všechna možná postižení pohybového aparátu, na nic jiného už by nám nezbylo místo. Rádi bychom však zdůraznili slovo „člověk“, protože ať už se setkáme s jakkoli postiženým, je to především člověk a tak je potřeba s ním jednat. Musíme mít na paměti především slušnost, vždy je nutné respektovat osobní prostor a lidskou důstojnost.

Stupně tělesného postižení ve zkratce:

paraparéza = částečné ochrnutí poloviny těla

paraplegie = úplné ochrnutí poloviny těla (paraplegik)

tetraparéza = částečné ochrnutí všech končetin

tetraplegie = úplné ochrnutí všech končetin (tetraplegik)

kvadruparéza = částečné ochrnutí celého těla

kvadruplegie = úplné ochrnutí celého těla (kvadruplegik)

Typy tělesného postižení:

vrozené = chybějící končetiny, deformity, choroby…

získané = postižení po úrazu, onemocnění, stáří…