Kdo je člověk s postižením sluchu

„Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.“ citát hluchoslepé americké spisovatelky Heleny Kellerové

_neslysici

Typy sluchového postižení:

Neslyšící

Osoby, které se narodily se sluchovou vadou nebo ohluchly předtím, než se u nich vyvinula mluvená řeč. Neslyšící nejsou schopni slyšet mluvenou řeč ani za pomoci sluchadel.

Nedoslýchaví

Lidé, kteří mají zbytky sluchu, to znamená, že se sluchadly mohou rozumět mluvené řeči i bez odezírání a mohou (pomocí sluchadla) vnímat okolní zvuky. Někteří mají problém rozlišit řeč od ostatních zvuků, poznat intenzitu a zaměřit směr.

Ohluchlí

Tito lidé ztratili sluch až po vyvinutí řeči. Na rozdíl od neslyšících u nich nedochází k posunu chápání významu slov.

Tinitus

Stav, kdy vnitřní ucho vysílá do mozku informace o zvuku, který ve skutečnosti neexistuje, resp. existuje, ale slyší ho jen postižený člověk, označujeme jako ušní šelesty neboli tinitus auris. Toto postižení představuje obrovskou zátěž pro lidskou psychiku.