Kdo je člověk s postižením zraku

_nevidomy

Stupně zrakového postižení:

  • slabozrací
  • lidé se zbytky zraku
  • téměř či úplně nevidomí

Typy zrakového postižení:

U každého člověka se zrakovým postižením mohou být zasaženy různé zrakové funkce:

Zraková ostrost

Člověk se sníženou zrakovou ostrostí vidí špatně do dálky a/nebo do blízka, většinou potřebuje různě zvětšené písmo.

Zorné pole

Poškozené zorné pole způsobuje omezení viděného prostoru před námi či vedle nás, jedinec nevidí např. pravou/levou stranu, jeho horní/dolní polovinu, zorné pole má různě zúžené či se u něj objevují výpadky.

Barvocit

Poruchy barvocitu se projevují od zhoršeného rozlišování některých barev až po úplnou neschopnost rozpoznávat všechny barvy.

Adaptace na světlo a tmu

Někteří lidé se zrakovým postižením mají sníženou schopnost přizpůsobit se různým hladinám osvětlení, mohou se u nich vyskytovat tyto oční vady:

  • světloplachost
    (zhoršené vidění až praktická slepota při zvýšeném osvětlení, např. ve slunných dnech)
  • šeroslepost
    (zhoršené vidění až praktická slepota při nedostatečném osvětlení, v šeru)