Desatero komunikace s lidmi s mentálním postižením

… lehká a středně těžká mentální retardace:

  1. Přestože člověka s mentálním postižením obvykle někdo doprovází, je vhodné vždy komunikovat přímo s ním, nikoli s jeho průvodcem.
  2. Nepoužívejte ironii, dvojsmysly či sarkasmus – vyhnete se tak nedorozumění.
  3. Dospělému člověku s mentální retardací vykejte.
  4. Mluvte pomalu, ale přirozeně a srozumitelně, nepoužívejte cizí slova, dlouhá souvětí a neobvyklé výrazy.
  5. Na začátku vysvětlete, co se bude dít a proč.
  6. Průběžně se ujišťujte, že vám postižený správně rozumí.
  7. Nechvátejte a buďte trpěliví, respektujte tempo člověka s mentálním postižením.
  8. Co nejvíc ukazujte a uvádějte konkrétní příklady, vyhněte se abstrakci a zobecňování.
  9. Nepřeskakujte z jednoho tématu na jiné.
  10. Lidé s mentálním postižením se hůře orientují v prostoru a v čase, ujistěte se, že vám nejen rozumí, ale že se také podle toho dokáží zařídit (někam přijít, něco udělat v určitou hodinu apod.).

… těžká retardace:

Při komunikaci s lidmi s těžkou a hlubokou mentální retardací je vhodné využít služeb prostředníka. Může to být osobní asistent, rodinný příslušník nebo někdo jiný, kdo s konkrétním člověkem s postižením tráví hodně času a dokáže nám správně přetlumočit význam jeho jednotlivých projevů.

Užitečné odkazy

Společnost Duha – www.spolecnostduha.cz 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR – www.spmpcr.cz 

Pohoda – www.pohoda-help.cz 

Charita ČR – www.charita.cz 

Fosa – www.fosaops.org