Desatero komunikace s neslyšícími a nedoslýchavými

  1. Upozorněte na zájem komunikovat, například zatřepáním rukou a lehkým dotykem na loket nebo rameno.
  2. Během hovoru udržujte vzájemný oční kontakt, aby neslyšící věděl, že mluvíte k němu.
  3. Umožněte odezírání, otáčejte se ústy k neslyšícímu a nestůjte mu za zády nebo bokem. Pokud hovoří více lidí, musí mluvit postupně po jednom.
  4. Nestůjte zády k oknu/světlu.
  5. Nemluvte příliš rychle, neslabikujte, nekřičte. Přílišná artikulace ztěžuje odezírání.
  6. Používejte známá slova, jednoduché věty, nikdy cizí výrazy nebo fráze. Řeknete-li o někom, že má hroší kůži, ne každý neslyšící tuto frázi pochopí. Stejně tak nepoužívejte ironii.
  7. Ujišťujte se, že vám neslyšící rozumí.
  8. Odezírání je náročné a nikdo to nevydrží příliš dlouho.
  9. Použijte papír a tužku nebo prstovou abecedu, určitě se to vyplatí především u jmen a názvů.
  10. Snažte se, aby váš hovor nebyl ničím rušen (rádio, televize, hluk ulice apod.).