Komunikace se seniory

U seniorů se můžeme setkat s kombinací handicapů. Musíme proto počítat s tím, že senior může hůře vidět i slyšet, pohyb a orientace pro něj mohou být obtížnější…

Respektujme obecné zásady komunikace (nejen) se seniory:

  • buďte trpěliví
  • pro komunikaci si vyhraďte dostatek času
  • nenechávejte seniora dlouho čekat
  • nabídněte mu možnost posadit se
  • nabídněte mu pomoc s orientací v prostoru, doprovoďte ho
  • ověřujte si, že senior probíranému problému rozumí