Mýty a omyly o lidech s mentálním postižením

Zkuste prověřit své znalosti o lidech s mentálním postižením. Která tvrzení jsou pravdivá a která naopak mylná?

 kvíz

 1. Pojem mentální retardace a demence je totéž. (ANO/NE)
 2. Lidé s mentální retardací mají nižší IQ. (ANO/NE)
 3. Mentální retardace je nemoc. (ANO/NE)
 4. Lidé s mentální retardací nemají sexuální tužby a potřeby. (ANO/NE)
 5. Mentální retardace a duševní onemocnění je totéž. (ANO/NE)
 6. Mentální postižení je stav, který nelze změnit. (ANO/NE)
 7. Lidé s mentální retardací zůstávají dětmi. (ANO/NE)
 8. Lidé s mentální retardací mohou chodit do zaměstnání. (ANO/NE)
 9. Osoby s mentálním postižením většinou mají zhoršenou adaptabilitu, déle si zvykají na změny ve svém životě. (ANO/NE)

řešení

 1. NE: Mentální retardace a demence rozhodně není totéž. Mentální retardace je vrozený nedostatečný vývoj intelektu, na rozdíl od toho demence je snížení již získaných intelektových schopností.
 2. ANO: Lidé s mentální retardací opravdu mají nižší IQ.
 3. NE: Mentální retardace není nemoc, ale postižení, tudíž se nedá léčit ani vyléčit.
 4. NE: I lidé s mentální retardací mají sexuální potřeby a touží po jejich naplnění.
 5. NE: Duševní onemocnění je nemoc, která je léčitelná (některá duševní onemocnění jsou i vyléčitelná), mentální postižení je vrozené a léčit ho nelze. Mentální postižení a duševní onemocnění jsou odlišné i co se týče vlastních projevů.
 6. NE: Mentální postižení sice nelze léčit, ale je možné lidi s mentálním postižením vzdělávat, vychovávat, rozvíjet…
 7. NE: Lidé s mentální retardací sice mají snížený intelekt, ale to není důvod jednat s nimi jako s dětmi, pokud jsou dospělí.
 8. ANO: Lidé s lehkou a středně těžkou mentální retardací často pracují, ať už na otevřeném, či chráněném trhu práce.
 9. ANO: Každá změna v životě je pro osoby s mentálním postižením náročnější