Mýty a omyly o pohybově postižených

Stejně jako u jiných handicapů i o lidech s tělesným postižením ve společnosti panuje celá řada mylných představ. Zkuste, jak budete úspěšní v našem kvízu. Zamyslete se a pak odpovězte, co je pravda a co lež.

kvíz:

 1. Při komunikaci s vozíčkářem lze bez ostychu používat slova typu „běž“, „pojď“ apod. (ANO/NE)
 2. Člověk, který se pohybuje na vozíku, nemůže vůbec chodit. (ANO/NE)
 3. Vozíčkář, který špatně mluví (artikuluje), je současně mentálně postižený. (ANO/NE)
 4. I tělesně postižený člověk může žít samostatně bez permanentní závislosti na svém okolí. (ANO/NE)
 5. Před vozíčkářem je nevhodné říkat vtipy, mohlo by se ho to dotknout. (ANO/NE)
 6. V dnešní době může vozíčkář bez větších problémů samostatně cestovat. (ANO/NE)
 7. Euroklíč je univerzální klíč na všechny typy invalidních vozíků, takže jakákoli oprava kdykoli a kdekoli je snadnější. (ANO/NE)
 8. Na asistenčního psa se nemá sahat ani mluvit. (ANO/NE)

řešení:

 1. ANO: Klidně můžete říci vozíčkáři „pojď, „běž“ a další slova pro vyjádření samostatného pohybu, jistě se neurazí, naopak bude rád, že ho berete jako každého jiného ve společnosti. I vozíčkář si občas pro něco zaběhne, skočí s kamarádem na pivo nebo dojde na poštu.
 2. NE: Na vozíku se může pohybovat i osoba, která je kvůli svému onemocnění omezena pouze na pohyb pár kroků denně s oporou (např. po bytě se může pohybovat s berlemi, ale ujít 500 metrů bez vozíku už nezvládne).
 3. NE: Lidé po mrtvici, dětské mozkové obrně apod. můžou mít v obličeji různé zvláštní grimasy, mohou velmi špatně mluvit, ale jejich intelekt nemusí být poškozen! Přece jen k mluvení potřebujeme velké množství nervů a svalů, které lidem s tělesným postižením nemusejí plně fungovat.
 4. ANO: I člověk s velmi těžkým postižením může samostatně fungovat, a to díky bezbariérovým úpravám bytu, speciálním pomůckám a službě osobních asistentů. Všechny tyto úpravy, pomůcky a služby jsou ale finančně náročné.
 5. NE: Většina postižených lidí vtipkuje ráda, humor jim dokonce může pomoci smířit se s problémy každodenního života.
 6. NE: Architektonické bariéry sice postupně mizí, ale vozíčkáři se stále dostávají do situací, kdy jim bariéry nedovolí pokračovat v předem stanovené trase. Je běžné, že vystoupí na tramvajový ostrůvek, ale z něj se již nemohou dostat. Pro elektrický vozík může být komplikované i metro, protože na některých stanicích nelze překonat širší mezeru mezi nástupištěm a vlakem, na velkém množství stanic se bohužel nedá vůbec dostat na samotnou stanici…
 7. NE: Euroklíč slouží k otevírání toalet pro handicapované. Běžné toalety jsou často uzamčené, a vozíčkář tak musí zdolávat mnohdy strastiplnou cestu k získání klíče. Zatím je euroklíčem osazeno velmi málo toalet, avšak jejich počet neustále roste.
 8. ANO: Asistenční pes je vycvičen k tomu, aby pomáhal svému páníčkovi. Nerušte ho tedy v jeho práci, protože pak se přestává soustředit na pomoc handicapovanému.