Mýty a omyly o zrakovém postižení

O zrakově postižených ve společnosti koluje celá řada mýtů. Například, že je dobré si od nevidomého při prvním seznámení nechat ohmatat obličej. Představte si to v praxi, dochází k trapným situacím na obou stranách a nevidomému samotné ohmatání obličeje žádnou informaci nepřinese. Zkuste rozpoznat, co je pravda a co lež.

kvíz:

 1. Lepší je používat pojem nevidomý než slepec, nevidomost než slepota. (ANO/NE)
 2. Většina nevidomých vidí jen tmu. (ANO/NE)
 3. Dioptrické brýle nosí lidé, kteří toho ještě hodně vidí, a brýle jim plně kompenzují zrakovou vadu. (ANO/NE)
 4. Nevidomý může pracovat na běžném počítači a klávesnici, jen potřebuje mít nainstalovaný speciální program. (ANO/NE)
 5. Kdo používá bílou hůl, je nevidomý. (ANO/NE)
 6. Při komunikaci s nevidomým není vhodné používat slova „vidět“, „podívat se“, „kouknout se“. Také nepopisujeme vizuální vjemy (barvy apod.), protože bychom se nevidomého mohli dotknout. (ANO/NE)
 7. Na nevidomého je dobré mluvit nahlas a zřetelně. (ANO/NE)
 8. Slabozrakému se zrak používáním ještě více kazí. (ANO/NE)
 9. Nevidomý hmatem nerozpozná hodnoty českých bankovek. (ANO/NE)
 10. Lidé, kteří jsou nevidomí od narození, mají „šestý smysl“ – lepší hudební sluch, hmat či vnímání překážek. (ANO/NE)
 11. Mnoho nevidomých neovládá Braillovo bodové písmo. (ANO/NE)

řešení:

 1. ANO: Vždy mluvíme o nevidomých, nikdy o slepcích. Pojem slepec má spíše pejorativní charakter. V lékařské terminologii je však legitimní užívat pojmy praktická/úplná slepota.
 2. NE: Většina nevidomých něco vidí, může to být světlo, barvy, obrysy apod. Jen minimum nevidomých nerozpoznává ani světlo od tmy. Někteří zrakově postižení mají zrakové halucinace (vidí světelné záblesky, fantomy), což je velmi nepříjemné.
 3. NE: Dioptrické brýle mohou nosit i lidé se zbytky zraku či prakticky nevidomí, ale brýle jim pomáhají vidět aspoň o kousíček lépe a chrání jejich oči před úrazem.
 4. ANO: Stačí mít v počítači zakoupený odečítací či zvětšovací software. Speciální klávesnice není potřeba, nevidomý může psát poslepu „všemi deseti“, podobně jako třeba sekretářka.
 5. NE: Bílou hůl mohou používat i slabozrací, kteří takto signalizují svému okolí, že špatně vidí a že je potřeba na ně brát ohled.
 6. NE: I nevidomý se rád „na něco mrkne“, stejně jako si vozíčkář „zaběhne do obchodu“.
 7. dávat pozor, při chybějícím zrakovém kontaktu s nevidomým často intuitivně zvedáme hlas, což je pro všechny nepříjemné.
 8. NE: Zrak se nekazí, pouze dochází ke zrakové únavě, a proto je potřeba více odpočívat.
 9. ANO: Hmatem jsou rozpoznatelné mince, nikoli bankovky v oběhu. Nevidomí proto používají speciální pomůcku na rozpoznávání bankovek.
 10. NE: Nevidomí mají sice většinou lepší sluch a hmat, ale pouze proto, že se ho cíleně učí využívat místo zraku.
 11. ANO: Podle odhadů ovládá bodové písmo zhruba jen 10 % nevidomých, jsou to hlavně nevidomí od narození. Lidé, kteří oslepli později, se Braillovo písmo ne vždy naučí.