Když zazní siréna

Výjimečně se může stát, že nebezpečí hrozí mnoha lidem najednou. V takovém případě nelze spoléhat na to, že se všichni podívají na zprávy v televizi nebo na internetu. Varovat je potřeba okamžitě. 

Poplachové sirény

K rychlému varování většího množství lidí slouží poplachové sirény, které provozuje Hasičský záchranný sbor ČR na celém území ČR, popřípadě jednotlivé obce nebo města. Tyto sirény se ovládají dálkově a jejich zvuk pokrývá téměř 100 % ČR. Sirény mohou být buď rotační, ty umějí jen vydávat typický zvuk, nebo elektronické, které umí kromě houkání i mluvit. Mimo sirény lze tytéž informace slyšet i z místních informačních rozhlasů, které jsou připojeny do stejného systému.

Výstražné signály

Sirény pro běžné obyvatele vydávají dva signály. Prvním je zkušební signál, který se nazývá zkouška sirén, tedy 140 sekund trvající stále stejný tón, který slýcháme zpravidla každou první středu v měsíci ve 12.00 hod. Elektronická siréna zároveň vysílá zvukový signál ve znění: zkouška sirén. V takovém případě není nutné nic dělat, jde jen o zkoušku. Stejný signál se používá například i při uctění piety bez doprovodné informace. Nebezpečí naopak ohlašuje jediný varovný signál, jenž se v ČR používá – kolísavý tón, který trvá 140 sekund. Tento signál se jmenuje všeobecná výstraha a může se až 3x opakovat. Elektronické sirény ho doprovodí mluvenou informací o hrozícím nebezpečí. V případě, že uslyšíš tón všeobecné výstrahy, na nic nečekej a ukryj se v nejbližší budově. Pokud jsi v autě, ihned zastav a běž se schovat do budovy nebo odjeď od místa nehody.

Kde se ukrýt

V budově je lepší se schovat ve vyšších patrech. Ihned zavři dveře a všechna okna a vypni klimatizaci. Pokud jde o únik nebezpečné chemikálie nebo radiace, je nutno dveře a okna utěsnit, např. izolepou. Zapni si televizi nebo rozhlas, nejlépe přímo na kanálech České televize nebo Českého rozhlasu. Tam se dozvíš, co se stalo a co máš dělat. Další informace mohou oznamovat reproduktory pouličního rozhlasu, auta policistů a hasičů nebo elektronické sirény. Všechny pokyny přesně a zcela dodržuj. 

Pokud jsi v místě, kde hrozí povodeň a siréna oznamuje záplavovou vlnu, je potřeba se ukrýt na místě, kam se voda nedostane. Nejlepší je vyběhnout na vysoký kopec.

Jak se chránit

V případě, že se musíš chránit před toxickými účinky nebezpečných látek, lze využít tzv. improvizovanou ochranu dýchacích cest a těla. Základním principem improvizované ochrany je využití vhodných oděvních součástí, které jsou k dispozici v každé domácnosti. S jejich pomocí lze chránit jak dýchací cesty, tak celý povrch těla. Při použití této ochrany je nutné dbát následujících zásad:

  • celý povrch těla musí být zakryt, žádné místo nesmí zůstat nepokryté
  • všechny ochranné prostředky je potřeba co nejlépe utěsnit
  • k dosažení vyšších ochranných účinků je vhodné kombinovat více ochranných prostředků nebo použít oděv v několika vrstvách

Přesné instrukce k improvizované ochraně najdeš na webu www.hzscr.cz

 

Představ si, že právě teď slyšíš signál všeobecné výstrahy.

 

Co uděláš? Co bys udělal doma, na cestě do školy nebo na kroužek? Zkus vymyslet, co bys dělal, a prober to s ostatními.

Co máš udělat, když uslyšíš signál všeobecné výstrahy, to si můžeš ověřit v kapitole „Když zazní siréna“.