Povodně

V České republice jsou povodně častou mimořádnou událostí, při které bývá vyhlášen některý z krizových stavů.

Jak vznikají

Povodně vznikají obvykle po období delších dešťů, kdy se voda již nestačí vsáknout a odtéká do řek. Hladiny řek se pak zvedají, řeky se vylévají z břehů a zaplavují okolní území a domy. K povodni může dojít také při jarním tání nebo protržení hráze.

Rychle pryč

Při povodni je nutno především včas odejít z území, kde hrozí zaplavení. Často je nutné provést evakuaci. V případě, že je vyhlášena evakuace, uposlechni pokynů záchranářů a opusť dům. Za neuposlechnutí výzvy ti při případné záchraně hrozí pokuta. Při povodni se vždy ukryj na výše položeném místě a nepřibližuj se k vodnímu toku. Již několik centimetrů proudící vody ti může podrazit nohy, nebo dokonce odnést auto. Lidé, kteří se jdou na povodně „podívat“, navíc překáží záchranářům v práci.

Opatrnost je na místě

Pokud bude tvůj dům zaplaven a budeš pomáhat rodičům při odklízení škod, musíš být velmi opatrný. Vše, co bylo zaplavené, je kontaminované. Buď vždy obezřetný, vezmi si na sebe pracovní oděv, holínky a rukavice. Při povodni nikdy nejez zaplavené potraviny a nepij vodu ze studny. Při povodních a po nich hrozí epidemie žloutenky a jiné infekce, proto je důležité si často a důkladně mýt ruce.

Zdroj informací

Chceš vědět, kolik vody teče v řece ve tvém městě nebo jak plná je blízká přehrada? Aktuální údaje najdeš vždy na webu voda.gov.cz.

Zajímá tě, zda by mohly být tvůj dům nebo třeba škola zaplaveny? Záplavová území najdeš třeba na webu www.dibavod.cz i jinde na internetu.

 

1

Na obrázku si najdi toho, kdo se chová správně a kdo ne. Zažil si někdy povodně? Vyprávěj ostatním, co se stalo a co jsi dělal ty.

2

Při povodních se vyhlašují tzv. stupně povodňové aktivity a používají se tzv. n-leté průtoky. Najdi si na webu, co tyto pojmy znamenají a jaké stupně povodňové aktivity rozlišujeme.

1

Správně se chovají hasiči, ostatní zbytečně riskují.

2

Povodňové stupně označují, o jak silnou povodeň jde a jak velké nebezpečí představuje.

Rozeznáváme tři stupně povodňové aktivity: 1. stupeň – stav bdělosti, 2. stupeň – stav pohotovosti, 3. stupeň – stav ohrožení.