Požár

Oheň může být velmi nebezpečný. Každý oheň představuje nebezpečí požáru, takže při zacházení s ním musíš být vždy velmi opatrný.

_pozar_mala

Dodržuj následující zásady:

 • nehraj si se sirkami, zapalovači a dalšími zdroji ohně; oheň zapaluj jen pod dohledem dospělého
 • stejně opatrný buď při práci se spotřebiči, kde je oheň nebo vysoká teplota (častým zdrojem požáru může být kuchyňský sporák); na sporák, topení nebo elektrické spotřebiče nedávej věci, které tam nepatří, třeba oblečení
 • před odchodem z bytu všechny elektrické a plynové spotřebiče vypni a otevřený oheň uhas
 • buď opatrný i při rozdělávání ohně venku, oheň rozdělávej jen v ohništi a nenech ho příliš rozhořet; nikdy nerozdělávej oheň v lese
 • nehraj si se zábavnou pyrotechnikou
 • nikdy neodcházej od hořícího ohně, ani když je to třeba jen malá svíčka

Sedm tipů, jak se chovat při požáru

 1. Když už dojde k požáru, zachovej klid.
 2. Rychle přivolej dospělého nebo zavolej hasiče na čísle 150 nebo 112.
 3. Pokud to jde, pokus se požár uhasit. Nejlepší je použít vhodný hasicí přístroj.
 4. Snaž se co nejrychleji dostat z hořící budovy. Následuj zelené šipky, které označují únikové trasy.
 5. Pokud je úniková trasa zakouřená, zkus lézt po čtyřech. U země bývá obvykle méně kouře. Pokud je úniková trasa zablokovaná ohněm, spadlým zdivem nebo nábytkem, zavři se v místnosti, kde právě jsi, a čekej na hasiče.
 6. Můžeš-li, utěsni dveře např. prostěradlem, tak aby do místnosti nemohl vnikat toxický kouř. Upozorni na sebe tak, že budeš z okna mávat kusem látky.
 7. Při požáru vždy uposlechni pokyny hasičů a nepřekážej jim v práci. Nikdy se pro nic nevracej!

 

1

Jak vypadá správně udělané ohniště pro táborák v přírodě? Jak zajistíš, aby se oheň nerozšířil, kam nemá?

2

O ohni se říká, že je dobrý sluha, ale zlý pán. Zeptej se doma rodičů, co tohle přísloví znamená, a pak si o tom popovídej s kamarády. Který oheň je zlý a který hodný?

3

Po hašení menšího požáru, třeba doma, se hodí hasicí přístroj. Těch ale existuje několik druhů (pěnový, vodní, práškový, sněhový, halotronový) a každý funguje na jiný druh ohně. Najdi si je na webu www.firebrno.cz a u každého druhu zjisti, na co se nesmí použít.

1

Místo pro ohniště je nutné správně vybrat a pečlivě ohraničit, aby se oheň nemohl rozšířit do okolí.

2

Hodný oheň pomáhá například v kuchyni, zlý způsobuje požáry.

3

O použití hasicích přístrojů se vždy poraď s dospělými.