Teroristický útok

V posledních letech se bohužel můžeme i v Evropě setkat s teroristickými útoky. Teroristé k dosažení svých cílů potřebují vyvolat v lidech strach. Snaží se proto zabít nebo zranit velké množství lidí najednou, zejména na známých a veřejných místech.

_4a_ukryty_1

Ke svým útokům používají výbušniny, jedy, automatické zbraně, ale třeba i nákladní auta. Terorista nebo duševně nemocný člověk se nezastaví před ničím a před nikým. Může také vběhnout do veřejné budovy, jako je škola nebo nákupní centrum, a začít střílet do lidí.

Bezpečnostní složky po těchto zločincích neustále pátrají, ale ve výjimečných případech může k takovému útoku přesto dojít. Nauč se proto, jak se v takovém případě chovat. Není možné dát návod pro chování v jakékoli situaci, ale existuje pár zásad, které bys měl znát.

Pět tipů, jak se chovat při podezření na teroristický útok

  1. Když uvidíš jakoukoli podezřelou aktivitu, třeba někoho, kdo se chová velmi divně, má zbraň, hlasitě křičí apod., tak co nejdříve upozorni někoho dospělého nebo přivolej policii na čísle 158 nebo 112.
  2. Pokud najdeš někde podezřelý balíček, tašku nebo jiný předmět, nikdy se ho nedotýkej a neotvírej ho. Naopak ihned přivolej dospělého nebo policii.
  3. Pokud dojde k teroristickému útoku, pokus se co nejrychleji uniknout z místa, kde ti hrozí nebezpečí. Venku utíkej rychle od nebezpečného místa, v budovách sleduj zelené šipky k nouzovému východu.
  4. Pokud nemůžeš z místa útoku utéct, třeba proto, že na chodbě nebo u východu je terorista, snaž se co nejlépe schovat. Ukryj se v místnosti, zavři a zamkni nebo zataras dveře. V místnosti se schovej třeba pod stůl nebo jinam, zhasni a potichu vyčkej příchodu policistů. Neschovávej se proti dveřím nebo oknům, kudy mohou vletět dovnitř kulky nebo střepiny. Pokud by ses náhodou stal rukojmím teroristů, zachovej klid. Neodporuj jim a chovej se nenápadně. Brzy přijde pomoc.
  5. Vždy uposlechni pokyny policistů nebo hasičů. Nepřekážej jim v práci a nezapomeň jim říct vše, co jsi na místě útoku viděl a slyšel. Každá informace může vést k dopadení zločinců a zabránit dalším útokům.

 

1

Zkus si v místnosti, kde právě jsi, najít místo, kam se schovat v případě teroristického útoku. Kam by ses schoval doma nebo cestou do školy?

2

Najdi si na internetu zprávy o teroristických útocích, které se staly v poslední době. Zkus si představit, co bys dělal, kdybys byl na místě útoku. Měl bys možnost udělat něco pro svoji

záchranu?

1

Schovej se do úkrytu, který ale není proti dveřím nebo oknům.

2

Na místě útoku je důležité zachovat klid a pokud možno co nejrychleji utéct.