Počítač ve tvé hlavě

„Používej mozek!“ „Máš v hlavě vzduchoprázdno.“ Také jste někdy slyšeli něco podobného? Není to moc příjemné a autor těchto hlášek určitě sám věděl, že bez mozku by to v našem těle ale vůbec nefungovalo. Zkusíme si ukázat, jak lidský mozek vypadá a jaké v našem těle plní úkoly.

mozek_lebka
Pink Porcelain Anatomical Brain Right 3d illustration 3d render

Zajímavosti o lidském mozku

 • Mozek dospělého člověka váží přibližně 1 300 g, objem má zhruba 1 200 cm3 a s přibývajícím věkem se zmenšuje.
 • V mozku je 50 až 100 miliard neuronů. Neuron je základní nervová buňka.
 • Někdy se dočtete, že používáme jen 10 % kapacity mozku. Není to ale pravda. Využíváme ho celý.
 • Mozek představuje jen 2 % tělesné hmotnosti, ale spotřebuje 20 % veškeré energie a kyslíku.
 • Každou sekundu zpracuje tolik informací, že by to nedokázal ani nejvýkonnější počítač světa.
 • Celých 78 % mozku tvoří voda, proto vypadá jako nasáklá houba.

Mozek je měkký a křehký

Abychom mohli mozek používat a brát všude s sebou, musíme jej dobře ochránit. Hlavní ochrannou funkci má lebka, která slouží jako přilba chránící mozkovou tkáň. Jenže samotná lebka nestačí. Kdyby byl mozek v lebce jen tak položený, při pohybu by narážel na její stěny, jednoduše by v lebce „chrastil“. Ochranu mozku zajišťují mozkové pleny (někdy se také nazývají mozkové blány, obaly) a prostor mezi vyplňuje tekutina, které se říká mozkomíšní mok. Díky této důkladné ochraně můžeme tancovat, dělat kotrmelce nebo skákat na trampolíně a náš mozek se nepoškodí. I přesto je lepší mozek při nebezpečných aktivitách (například jízda na kole nebo na lyžích) chránit pomocí helmy. Když totiž při pádu praskne helma, je to lepší, než kdyby praskla lebka.

mozek_laloky

Mozek se skládá z několika částí:

Koncový mozek. Největší část mozku. Je rozbrázděna zářezy, které vytváří mozkové závity. Koncový mozek je úložištěm všech informací, které získáváme, stejně tak jsou v něm centra pro vnímání (zrak, čich, chuť…) i pro pohyb. Koncový mozek má několik laloků. V čelním laloku se nachází centra pro pohyb a řeč, v temenním laloku se nachází centrum kožní citlivosti, v týlním laloku je centrum zraku.

Střední mozek a mezimozek. Pomáhají v práci koncovému mozku. Také se zde nachází podvěsek mozkový (hypofýza), což je orgán, který šéfuje produkci hormonů v celém našem těle. A že jich tam běhá hodně a mají funkce od růstu přes práci s živinami v těle až po přípravu na útěk nebo boj a pochopitelně rozmnožování.

Mozeček. Má za úkol udržování rovnováhy a koordinaci pohybů. Je hodně citlivý na alkohol. Proto pokud je člověk opilý, není schopný jít rovně a netrefí se klíčem do zámku.

Prodloužená mícha. Spojuje mozek s míchou. Sídlí v ní důležitá centra, která řídí dýchání a krevní oběh, krevní tlak a trávení. Kromě toho jsou zde centra reflexů pro žvýkání, polykání, zvracení, kašel a další. Poškození prodloužené míchy je životu nebezpečné.

Varolův most. Spolu se středním mozkem a prodlouženou míchou tvoří mozkový kmen. Procházejí jím všechny dráhy nervů z mozku do míchy.

Víte, že mozek potřebuje odpočívat? Víc o dobrém spánku zjistíte to ZDE

Levá a pravá hemisféra

Koncový mozek je rozdělen na dvě polokoule (hemisféry), které ovládají opačné části těla. Při úrazu nebo onemocnění levé části mozku můžeme pozorovat problémy s pohybem pravou rukou či nohou nebo špatné vidění pravým okem. Pravá hemisféra má na starosti tvoření, fantazii, umění. Levá zase logické myšlení, vyjadřování a matematiku. Není to ale přesně rozděleno, na většinu úkolů potřebujeme obě hemisféry. K určení dominantní hemisféry se používá několik jednoduchých testů. Například když zatleskáte, ruka, která je vespodu, patří k dominantní hemisféře. Nebo když dostanete pokyn, abyste mrkli jedním okem, pak oko, které zavřete je na dominantní straně.

mozek_hemisfery

Levá hemisféra – ovládá pravou půlku těla

 • analytické myšlení
 • logika
 • jazyk
 • věda
 • fakta
 • čísla
 • vůle
 • matematika

Pravá hemisféra – ovládá levou půlku těla

 • holistické, celostní myšlení
 • tvořivost
 • intuice
 • umění
 • hudba
 • emoce
 • humor
 • fantazie