Český červený kříž

Národní společnosti Červeného kříže najdeme téměř v každé zemi. V některých oblastech užívají znak a název Červeného půlměsíce a v Izraeli Davidovy hvězdy.

cck
Národní společnosti spolu s Mezinárodním výborem Červeného kříže a Mezinárodní federací společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce tvoří Mezinárodní hnutí ČK&ČP (říká se mu také Mezinárodní Červený kříž).

Naší národní společností je Český červený kříž. Své pobočky (oblastní spolky) má v každém okresním městě a také v mnoha obcích (místní skupiny). Má na dvacet tisíc členů a dobrovolníků a k jeho typickým činnostem patří výuka první pomoci dětí, mládeže i dospělých, ozdravné pobyty pro zdravotně postižené děti, péče a pobyty pro seniory, ošacovací střediska a další služby pro lidi v sociální tísni. Vychovává také ke zdravému způsobu života a získává nové dárce krve. Na pomoc při velkých katastrofách (např. povodně) se připravuje prostřednictvím zvlášť školených členů a dobrovolníků. Členem ČČK se může stát každý již od šesti let.

Pokud chceš získat více informací o Červeném kříži, zapojit se do naší činnosti nebo zjistit o nás a naší činnosti další podrobnosti, podívej se na stránky www.cervenykriz.eu.