Červený kříž dbá o bezpečnost (nejen) malých chodců

Na silnicích celého světa zemře každý týden více než pět tisíc chodců včetně dětí a mládeže. Území České republiky není výjimkou. I to je důvod, proč se Český červený kříž (ČČK) již řadu let zapojuje do projektu nazvaného Road Safety, který se snaží přispět k bezpečnosti na silnicích.

_doprava-deti2

Road safety běží už v šestnácti evropských zemích a prostřednictvím Britského červeného kříže projekt finančně podporuje společnost CANON. V mnoha našich městech tak každoročně můžete navštívit zajímavé akce pořádané oblastními spolky ČČK.

Vzdělávání napříč Evropou

V evropském měřítku má tento osvětový program již více než desetiletou tradici a zapojily se do něj statisce dětí a mladých lidí z celé Evropy. V České republice se do projektu každoročně zapojují oblastní spolky, které ve spolupráci s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému pořádají řadu akcí spojených s interaktivními ukázkami první pomoci a tematikou bezpečnosti silničního provozu. Do akce se zapojily například oblastní spolky ČČK v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Děčíně, Liberci, Náchodě, Pardubicích, Jihlavě, Brně, Kroměříži, Olomouci nebo Ostravě.

Dopravní hřiště, maskování i opilé brýle

V Česku pořádáme převážně outdoorové akce jako rodinné a bývají spojené s doprovodným programem, který pobaví jak děti, tak dospělé. Některé úkony si mohou sami vyzkoušet v praxi a teoretické znalosti prokázat při vyplňování kvízů s otázkami zaměřenými právě na bezpečnost silničního provozu a poskytování první pomoci. Každý den tak bývají na programu simulace dopravních nehod a záchrana lidí ve ztížených podmínkách.

Například v Brně profesionální instruktor popisoval celou situaci a vysvětlil poskytované techniky první pomoci celé tisícovce zájemců. A třeba v Děčíně se děti učily znát značky na dopravním hřišti a řešily silniční provoz v praxi. O to byl velký zájem i v dalších městech, stejně jako o simulátory jízdy na motorce a vyzkoušení simulátoru nárazu při rychlosti 30 km.

Na akcích nechybí ani velmi lákavá a oblíbená „atrakce“ – realistické znázorňování poranění, pro většinu z nás známé jako maskování. Snad nejpopulárnějším bodem ale bývají tzv. opilé brýle, které simulují stav osoby pod vlivem alkoholu, ztrátu orientace a rovnováhy. Velký zájem budí poskytování první pomoci zraněným kamarádům nebo předvádění technik na figurínách. Zájemci se také seznamují s pravidly silničního provozu jízdních kol a se správným používáním ochranných pomůcek. A leckde si návštěvníci akce Road Safety dokonce mohou prohlédnout i vybavení sanitky.

Nejzranitelnější jsou děti a mladí řidiči

Červený kříž se snaží působit na všechny účastníky silničního provozu tak, aby se chodci i řidiči cítili na komunikacích skutečně bezpečně a zvládali základy poskytování předlékařské první pomoci, tedy pomoci poskytované do příjezdu sanitky.

Kromě tohoto projektu realizuje ČČK v regionech řadu speciálních akcí a interaktivních programů zaměřených na děti předškolního věku a školáky prvního i druhého stupně. Praxe často ukazuje, že právě ti jsou velmi zranitelnou skupinou účastníků silničního provozu. Při těchto akcích a programech je vždy potřeba dbát na propojení teorie a praktických ukázek. Proto hraje důležitou roli interaktivita.

Věříme, že z dětí, které se do bezpečnostně-dopravních akcí a programů zapojují pravidelně, jednou vyrostou ohleduplní a pozorní řidiči, kteří budou jezdit bez nehod. A pokud se u nějaké havárky vyskytnou, budou umět poskytnout první pomoc a zachránit lidský život.