Dýchací soustava

Dýchací ústrojí se skládá z dýchacích cest, kterými proudí vzduch do plic. Ty jsou vlastním orgánem zevního dýchání.

Dýchací cesty

Začínají nosními dírkami, kterými vstupuje vzduch do dutiny nosní. Stěny dutiny nosní jsou pokryty bohatě cévně zásobenou sliznicí, která vdechovaný vzduch ohřívá a zvlhčuje. Současně na vlhkém povrchu stěn ulpívají drobné nečistoty, které jsou následně odstraňovány. Nosohltanem proudí vzduch do horní části dýchací trubice – hrtanu, který je uložen v přední části krku. Skládá se z několika navzájem propojených chrupavek. Největší z nich jsou chrupavka štítná a chrupavka prstencová. Hrtan je centrem hlasového ústrojí. Na hrtan navazuje průdušnice. Ta se dělí na levou a pravou průdušku, které vstupují do pravé a levé plíce, v nichž se postupně větví až na konečné průdušinky. Průdušinkami proudí vzduch do plicních váčků, plicních sklípků. Ve stěně plicních sklípků se nachází bohatá síť krevních vlásečnic umožňující zevní dýchání, výměnu plynů mezi vzduchem a krví.

Plíce

Jsou uloženy v dutině hrudní. Na povrchu jsou kryty jemnou blánou – poplicnicí, která přechází na vnitřní straně stěny hrudní v pohrudnici. Mezi poplicnicí a pohrudnicí se nachází pohrudniční štěrbina, v níž je nižší tlak než tlak atmosférický.

Dýchání

Můžeme ho rozdělit na tři fáze: vdech, výdech a pauza.

• Při vdechu dochází stahem mezižeberních svalů ke zdvižení žeber a rozšíření hrudníku. Oploštění bránice, která pracuje jako píst, způsobí prodloužení dutiny hrudní. Zvětšení objemu hrudníku vyvolá zvýšení podtlaku v pohrudniční štěrbině a následně vede ke zvýšení podtlaku v plíci. Volně průchodnými dýchacími cestami začneproudit vzduch do plic.

• Výdech je děj ponejvíce pasivní. Hrudník vlastní vahou poklesne, nitrobřišní tlak zvedne bránici a objem hrudníku se zmenší. Plíce se vlastní elasticitou začnou smršťovat a vzduch proudí z plic. Následuje krátká pauza a cyklus se opakuje. V klidu dýchá dospělý člověk 12–18x za minutu a objem jednoho vdechu činí 0,5 litru.

Kýchání a kašel

Jde o obranné reflexy dýchacího ústrojí. Při dráždění dýchacích cest dojde k reflexnímu uzavření příklopky hrtanové a činností svalstva ke zvýšení tlaku v dýchacích cestách. Rychlým otevřením uzávěry dýchacích cest dojde k pohybu proudu vzduchu z dýchacích cest ven. Při kašli je proud vzduchu směrován do dutiny ústní, při kýchání do dutiny nosní.

Putování lidským tělem.

Vyznač, kde v lidském těle se Olinka nachází a kdy nemluví pravdu.

Milé děti, jmenuji se Olinka a jsem molekula kyslíku. Vznikla jsem v krásných lesích na Šumavě a budu vám vyprávět svůj příběh. Jednou mě vítr dovál do velikého města. Letěla jsem nad ulicemi a domy a dívala jsem se z výšky na lidi. I na dětské hřiště, kde si hrály děti. Přiletěla jsem se podívat blíž a malý kudrnatý chlapec, který se mi moc líbil, mě najednou vdechl. Proud vzduchu mě táhl dál a dál do široké jeskyně (1). Její stěny byly pokryté chloupky a lepkavým hlenem. Nejprve mi to bylo odporné, ale pak jsem viděla, jak chloupky a hlen zachytávají nečistoty a prach. Spolu s dalšími molekulami kyslíku mě proud vzduchu vtahoval hlouběji do jeskyně. Také se zde citelně ochladilo. Posunovaly jsme se dále (2), i zde byly stěny vlhké a slizké, z obou stran ústily do jeskyně úzké chodby (3). Kamarádi tvrdili, že bychom se jimi mohli dostat až k uchu. Dále jsme letěli kolem velikánských boulí, které vyrůstaly ze stěny jeskyně (4). Byly vrásčité a zbrázděné, ale náš postup nezpomalily. To se stalo až v úzkém prostoru, kde byly z jedné strany na druhou nataženy zvláštní provazce, skoro jako struny (5). Tam jsme prolétali opravdu úzkým prostorem, natěsnaní jeden na druhého. A další odbočka, tentokrát prý rovnou do střeva. Před ní se míhal zvláštní záhyb, který tuto odbočku chvílemi zakrýval (6). Zakrytá byla i tentokrát, kdybychom se tam dostali, chlapec by mohl zemřít. A pak už dlouhá, dlouhá chodba (7), která se na konci dělila na tři menší (8). Postupovali jsme do jedné z nich. Dále se větvila a větvila a my jsme pluli a pluli až do zvláštní komůrky (9). Tam se náš pohyb zpomalil a já jsem se tam zatočila jako na kolotoči. Nalepila jsem se na zvláštní červený polštářek (10) a plula jsem s ním dál, prý do srdce. Ale to už je jiný příběh.

1

nosní dutina

2

nosohltan

3

Eustachova trubice

4

nosní mandle

5

hrtan, hlasivkové vazy

6

hrtanová příklopka

7

průdušnice

8

průdušky

9

plicní sklípek

10

červená krvinka


chyby

ochlazení v nosohltanu, úmrtí v případě vzduchu v trávicích cestách, větvení na tři průdušky