Krevní oběh a krev

Vedle srdce tvoří soustavu krevního oběhu tepny, vedoucí krev ze srdce, žíly, vedoucí krev do srdce, a vlásečnice. A samozřejmě sem patří i krev, bez které by to celé nefungovala.

Tepny 

Rozvádějí krev do těla. Jsou nejsilnější z krevních cév, jejich stěna obsahuje elastická svalová vlákna. Tepny se postupně větví na síť drobných tepének přecházejících ve vlásečnice. Jejich stěna je tvořena pouze jednou vrstvou plochých buněk. Probíhá v nich intenzivní výměna plynů a tekutin. Vlásečnice se postupně spojují v drobné žilky a ty se spojují v žíly. Žíly mají jen velmi slabou vrstvu svaloviny ve stěně. Pohyb krve v nich je podporován stahováním kosterního svalstva. V žilách nacházíme chlopně, které pomáhají usměrňovat tok krve směrem k srdci.

Krev

Tato tekutina neustále proudí uzavřenou soustavou cév. Skládá se ze složky tekuté, krevní plazmy a krevních elementů, červených a bílých krvinek a krevních destiček. Proudící krev plní řadu funkcí. Přináší ke tkáním a tkáňovému moku kyslík a odvádí oxid uhličitý. Tento proces nazýváme vnitřním dýcháním. Krev také přivádí k buňkám živiny a odvádí zplodiny metabolismu. Podílí se na termoregulaci, je zdrojem obranyschopnosti organismu a roznáší ke tkáním hormony.

Kudy teče

Seřaď za sebou jednotlivé části krevního oběhu a potom červeně vyznač, kudy proudí okysličená, a modře, kudy odkysličená krev:

levá srdeční komora

levá srdeční síň

pravá srdeční komora

pravá srdeční síň

plicní tepna

plicní žíla

aorta

horní a dolní dutá žíla

tělní tepny

tepénky

tělní žíly

vlásečnice

buňky

plicní sklípky

pravá srdeční síň / pravá srdeční komora / plicní tepna / plicní sklípky / plicní žíla / levá srdeční síň / levá srdeční komora / aorta / tělní tepny, tepénky / vlásečnice / buňky / tělní žíly / horní a dolní dutá žíla