Krevní oběh: Srdce

Spolu s tepnami, žílami a vlásečnicemi tvoří srdce soustavu krevního oběhu. 

Srdce 

Dutý svalový orgán, tvořený především příčně pruhovanou svalovinou srdeční, rozdělený na pravou a levou síň srdeční a pravou a levou komoru srdeční.

  • Do pravé síně srdeční přitéká odkysličená krev horní a dolní dutou žílou. Z pravé síně proudí krev do pravé komory srdeční a odtud tepnou plicní do plic. Z plic přitéká okysličená krev dvěma páry plicních žil do levé síně srdeční. Z levé síně proudí krev do levé komory srdeční a odtud srdečnicí do těla.
  • Otvory mezi síněmi a komorami uzavírají cípaté chlopně. Ústí tepen vystupujících z obou komor srdečních uzavírají poloměsíčité chlopně. Úkolem chlopní je zabránit zpětnému toku krve v srdci. 
  • Srdeční činnost je pravidelným střídáním stahu srdeční svaloviny (systoly) a jejím povolením (diastoly). Při systole síní je krev vháněna do komor. Při systole komor je krev vytlačována do krevního oběhu.
  • Krev je do krevního oběhu vytlačována pod určitým tlakem, který na stěně tepny vyvolá její rozšíření, jež je na tepnách uložených blízko povrchu těla hmatné jako tep.