Maskování poranění v přírodě

Díky realistickému znázorňování poranění čili maskování si každý dokáže představit, jak poranění vypadá, kde přesně se nachází, jak je rána velká, jestli krvácí silně nebo jen lehce, zda je znečištěná a podobně.

Na soutěžích v první pomoci pak namaskovaná poranění pomáhají předvést celou situaci. Dětské soutěže v první pomoci u nás mají dlouholetou tradici, a když začínaly, vypadalo to tak, že soutěžící našli figuranta ležícího na určeném místě. Zraněný měl na krku cedulku s popisem, například „Poraněný je bledý, silně krvácí z řezné rány na pravém zápěstí“. S maskováním je to určitě o moc lepší, a hlavně názornější.

Řezná rána na předloktí.

Kousnutí od malého plemene psa na lýtku.

Cyanóza se objevuje při nedostatečném okysličení organizmu. Může být způsobena dušením nebo jinými dýchacími obtížemi.

Monokl, tedy krevní podlitina v okolí oka.

Zlomenina spodiny (baze) lební. Postižený je v bezvědomí a krvácí z nosu a ucha.

Tržná rána na oku, silně devastující.

Otevřená zlomenina bérce po pádu z kola.