Nešikovný elektrikář

Když se Kuba doslechl o staré rozbité žehličce, zajásal a hned se nabídl, že ji zkusí opravit. Nenapadlo ho, že přístroj zapojený v elektrické síti může být tak moc nebezpečný. Měl velké štěstí, že ho včas našel kamarád Milan.

1. Kuba je po zásahu elektrickým proudem v bezvědomí, svoje okolí nevnímá. A v ruce pevně svírá tu proklatou žehličku.

2. Milan to celé viděl. Nepanikaří a ze všeho nejdřív běží vypnout hlavní jistič. Ví totiž, že dotýkat se člověka nebo zařízení, které je stále „pod proudem“, je příliš riskantní a nebezpečné.

3. Pak se Milan pokusí Kubu probudit. Mluví na něj, třese s ním, ale Kuba nereaguje.

4. Milan položí Kubu na zem na záda a zakloní mu hlavu. To je důležité, záklon hlavy uvolní dýchací cesty a zabrání jejich ucpání kořenem jazyka.

5. Teď je potřeba zjistit, jestli Kuba dýchá. Milan přiloží ruku k jeho ústům a nosu, ale žádné výdechy necítí. Kuba nedýchá.

6. Milan okamžitě vytáčí číslo 155 a volá záchrannou službu.

7. Potom zahájí masáž srdce bezvědomého – stlačuje silně a rychle střed hrudní kosti. Milan pokračuje ve stlačování hrudníku až do chvíle, kdy Kubu převezmou do své péče záchranáři.