Když si mozek dělá, co chce…

První psychickou pomoc může poskytnout každý, třeba i vy nebo vaši rodiče. Podívejte se na šikovné tipy, ať víte, co dělat, když má někdo ve vašem okolí psychické potíže.

kdyz-si-mozek-dela-co-chce

PRO RODIČE:

 • Nebojte se na věci kolem výchovy zeptat, nejhorší strategie je čekat, jak se co vyvine.
 • Jako prevenci psychických potíží budujte u dětí systém hodnot, který pro ně bude celoživotně platný a nebude povrchní.
 • Děti by měly mít koníčky, nějaký zájem a náplň volného času. Měly by se však vyhýbat všemu, co má riziko návyku – ať už jsou to návykové látky, počítačové hry či sledování videí na mobilu.
 • Děti dnes mají spoustu možností, jsou přehlcené podněty, všechno nemohou stihnout. Naučte je vybírat si z toho, co se jim nabízí, a jděte jim v tom příkladem.
 • Děti potřebují hranice, zažít nepříjemné emoce, které k životu patří, to, že jim někdo něco nedovolí, nedostanou všechno, aby se naučily takové situace zvládnout. Budují si tím psychickou odolnost, navíc pak mohou zažít i opravdovou radost, když se jim něco povede.
 • V souladu s povinnostmi dávejte dětem i pravomoci a výhody.
 • Dospívající děti nejvíce zajímají vztahy. Diskutujte s nimi o tématech, která souvisejí se sexualitou, ať nejsou odkázané jen na internet.

PRO KAMARÁDY

 • Obrať se o pomoc k někomu dospělému, otevřeně o tom mluv s rodiči.
 • Pokud to nejde, je možné i anonymně zavolat na Linku bezpečí 116 11.
 • Ve škole ti může pomoci školní psycholog nebo výchovný poradce.
 • Dál tě může nasměřovat i dětský lékař. Od 15 let nebo se souhlasem rodičů k němu můžeš jít sám či sama.
 • Když se v krizové situaci obrátíš na jakéhokoli lékaře, měl by tě ošetřit i bez přítomnosti rodičů.
 • Můžou ti pomoci také sociální pracovníci, kteří jsou například na obecních a krajských úřadech.

Vyzkoušej aplikace pro šťastný život

Nepanikař

Aplikace má sedm základních modulů: deprese, úzkost/panika, sebepoškozování, myšlenky na sebevraždu, sledování nálady, poruchy příjmu potravy a kontakty na odbornou pomoc. Součástí je spousta funkcí a šikovných pomocníků, například dechová cvičení, řízená relaxace, počítání nebo různé záchranné plány.

*

VOS health

Česká aplikace první psychické pomoci, která pomáhá pečovat o duševní zdraví. Nabízí například sledování nálady, osobnostní testy nebo chytrý deník a celou řadu dalších užitečných funkcí.

aplikace

Nádech, výdech

Když se bojíme, zapomínáme správně dýchat. Mozku se tak nedostává kyslíku a my se bojíme ještě víc. Stačí otevřít okno, pustit dovnitř čerstvý vzduch a soustředit se na svůj dech – a pocit strachu se brzy zmírní.