Stavba a funkce lidského těla

Základní stavební a živnou jednotkou těla je buňka, ze svazku buněk vznikají tkáně a sdružení tkání vytváří orgány. 

Velikost buněk je velmi rozdílná, většina má rozměry v rozmezí od 10 do 20 μm. Můžeme se však setkat i s buňkami mnohem menšími, např. červené krvinky mají v průměru 7,2 až 7,5 μm. Můžeme se však setkat i s buňkami o velikosti 100 μm, Purkyňovy buňky v kůře mozečkové. Největší buňkou je vajíčko měřící 200–250 μm. Tak jak je proměnlivá velikost buněk, je velmi rozmanitý i jejich tvar.
Jestliže se buňky po dělení od sebe nevzdalují, vzniká celý svaz buněk – tkáň. Tkáň je soubor buněk stejného původu sloužící jedné hlavní funkci. Sdružením několika tkání vzniká orgán.
Orgány sloužící jedné společné funkci vytvářejí orgánovou soustavu nebo orgánový systém. Spojením orgánových systémů vzniká organismus.
Živý organismus se vyznačuje vlastnostmi, které jsou pro něj charakteristické. K těmto vlastnostem patří metabolismus (příjem potravy a vylučování nestrávených zbytků), dráždivost (schopnost reagovat na podněty ze zevního i vnitřního prostředí) a schopnost reprodukce (rozmnožování). K těmto základním vlastnostem můžeme přiřadit ještě dědičnost (potomci si zachovávají vlastnosti rodičů) a schopnost pohybu.