Svalstvo

Podle činnosti a stavby rozlišujeme svalstvo hladké, útrobní, svalstvo příčně pruhované, kosterní a příčně pruhované svalstvo srdeční.

Svalstvo hladké 

Podílí se na vytvoření svalových vrstev vnitřních orgánů. Jeho činnost není vůlí ovladatelná, v porovnání se svalstvem příčně pruhovaným je sice pomalejší, ale vytrvalejší. Hladké svalstvo je řízeno vegetativními nervy.

Svalstvo příčně pruhované 

Je tvořeno dlouhými svalovými vlákny spojujícími se ve svazky a tvořícími sval. Tuhou šlachou se sval upíná na kost. Drážděním se sval stáhne. Činnost příčně pruhovaného svalstva je řízena nervy jdoucími z ústředí v mozku a je vůlí ovladatelná.

Příčně pruhované svalstvo tvoří skupiny působící opačně, ohybače–natahovače, přitahovače–odtahovače. Vždy když se jedna skupina svalů stahuje, je druhá skupina natahována. Činností svalstva příčně pruhovaného vzniká teplo.

Svalstvo srdeční 

Je to rovněž svalstvo příčně pruhované, ale svojí stavbou je přizpůsobené k zajištění srdeční činnosti a řízené je vegetativním nervstvem.

Osmisměrka

Vyškrtejte slova a ze zbylých písmen sestavte tajenku.

_osmismerka

musculus