Trávicí soustava

Trávicí ústrojí začíná dutinou ústní, přechází v hltan a pokračuje jako několik metrů dlouhá, různě pro svoji činnost uzpůsobená trubice. Jejími částmi jsou: jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo a konečník. K trávicímu ústrojí patří také játra a slinivka břišní.

Dutina ústní 

Je ohraničena rty, tvářemi, měkkým a tvrdým patrem a jazykem. Ústí sem velké množství slinných žláz, z nichž jsou největší žláza příušní, podjazyková a podčelistní. Zuby slouží k rozmělňování přijímané potravy. Chrup tvořený z mléčných zubů obsahuje 8 řezáků, 4 špičáky a 8 stoliček. Celkem 20 zubů. Chrup tvořený zuby trvalými obsahuje celkem 32 zubů; 8 řezáků, 4 špičáky, 8 zubů třenových a 12 stoliček, včetně 4 zubů moudrosti.

Hltan a jícen 

Spojují dutinu ústní se žaludkem. Žaludek je vakovité rozšíření trávicí trubice. V žaludku se spolykaná potrava mísí se žaludeční šťávou, která obsahuje kyselinu solnou (chlorovodíkovou) a pepsin. Kyselina solná okyseluje žaludeční obsah a umožňuje působení pepsinu, který štěpí složité bílkoviny na jednodušší látky, sráží mléko a napomáhá jeho trávení v žaludku. Ze žaludku je trávenina postupně a v malých dávkách vypouštěna do tenkého střeva.

Tenké střevo 

Trubice dlouhá 4–5 metrů. Ve sliznici má velké množství drobných žlázek produkujících trávicí enzymy. Do tenkého střeva ústí dva vývody velkých žláz, jater a slinivky břišní. V tenkém střevě dochází ke vstřebávání živin, které jsou krví odváděny do jater.

Játra 

Jsou největší žlázou v těle. Probíhá v nich zpracovávání látek vstřebaných do krve z tenkého střeva. V játrech se tvoří žluč, která se před vyplavením do tenkého střeva hromadí ve žlučovém měchýři. Žluč je nezbytná pro trávení tuků.

Slinivka břišní 

Vylučuje do tenkého střeva sekret obsahující enzymy nezbytné ke konečnému trávení cukrů, tuků a bílkovin.

Tlusté střevo 

Má obsah zprvu tvořený nestrávenými a nezahuštěnými zbytky potravy. Jeho obsah se postupně zahušťuje a činností bakterií přeměňuje. Nestrávené a zahuštěné zbytky potravy se v konečníku ještě více zahušťují, hromadí a tvoří stolici. Smrštěním konečníku je stolice vyloučena ven.

Seřaď za sebou jednotlivé části trávicí soustavy.

Doplň, jakou funkci daná část má.

a

žaludek

b

játra a slinivka

c

dutina ústní

d

jícen

e

tenké střevo

f

tlusté střevo


1

rozmělnění potravy pomocí zubů

2

posunování

3

vstřebávání živin do těla

4

trávení pomocí enzymů a kyseliny chlorovodíkové

5

přidávají žluč a trávicí enzymy

6

vstřebávání vody, zahušťování

C1, D2, A4, E3, B5 (ústí do tenkého střeva), F6