Automatizovaný externí defibrilátor (AED)

Je to přístroj, který umí zjistit, jak pracuje pacientovo srdce. A pokud je potřeba, dá do něj elektrický výboj, který může obnovit normální činnost srdce. Defibrilátor podává výboj v případě fibrilace srdce. Fibrilaci můžeme přeložit jako chvění – projevuje se tak, že jednotlivé srdeční buňky ztratí svůj pravidelný rytmus a začnou pracovat chaoticky. Kdybychom se v tuto chvíli na srdce podívali, bude nám připadat, že se jen chvěje. Tím pádem nepumpuje krev, pacient je bez krevního oběhu a okamžitě upadá do bezvědomí. Z vnějšího pohledu se zdá, jako by se jeho srdce zastavilo. Defibrilátor je ale schopen takový moment rozeznat a poslat do srdce elektrický výboj, který dá každé srdeční buňce pokyn k organizované činnosti. Tím pádem je chaos odstraněn a srdce začne pracovat správně.

_aed-defibrilator

Automatizované defibrilátory najdeme na místech s velkou koncentrací lidí a rizikem srdeční zástavy. Jsou to letiště, obchodní centra, bazény a sportovní stadiony, hotely a další. Mívají je v autech policisté i hasiči. Přístroj je určený k tomu, aby ho použil kdokoli, nejen lékaři a záchranáři.

Postup s AED

 • Pacient kolabuje – promluv na něj, zkus jej probudit.
 • Zakloň hlavu pacienta – tah za bradu, tlak na čelo.
 • Zjisti, jestli dýchá – pokud ano, zařiď, ať zavolají záchrannou službu a do jejího příjezdu kontroluj dech.
 • Nedýchá – pověř někoho zavoláním záchranné služby a někoho přinesením defibrilátoru.
 • Okamžitě zahaj resuscitaci – než přinesou AED, stlačuj hrudník a případně prováděj umělé dýchání.
 • Zapni AED a nalep elektrody – lepí se na holé tělo pod pravou klíční kost a na levý bok – během toho druhý zachránce pokud možno stlačuje hrudník.
 • Poslouchej pokyny přístroje a postupuj podle nich – další pokyn bývá nedotýkat se pacienta.
 • Pokud tě k tomu přístroj vyzve, podej výboj stisknutím tlačítka s bleskem – během výboje se pacienta nikdo nedotýká.
 • Pokračuj v resuscitaci – přístroj většinou napovídá, jak resuscitaci provádět.
  A dále postupuj podle pokynů přístroje AED.

Zvládne (skoro) všechno!

Co defibrilátor umí:

 • obnovit srdeční činnost
 • rozpoznat, jestli srdce normálně pracuje,
 • fibriluje nebo vůbec nic nedělá

Co defibrilátor neumí:

 • podat výboj přes tričko
 • podat výboj kdykoli chceme, provede ho jen, pokud zjistí fibrilaci srdce
aed

Malý pokus: velké pátrání

Podívej se ve svém okolí po místech, kde by mohl být defibrilátor. Zkus hledat značku srdce s bleskem v kancelářských budovách, obchodních centrech, nádražích nebo u benzinové pumpy. Možná budeš sám překvapen, kolik jich kolem tebe je.