Bezvědomí

Závažná porucha centrální nervové soustavy, která sama o sobě neohrožuje život postiženého. Bezvědomí však může být spojeno s komplikacemi – například se zapadnutím kořene jazyka nebo s vdechnutím zvratků –, které už ohrožení života přinášejí.

_bezvedomi_poloha

Příčiny:

 • úraz hlavy
 • zhoršení onemocnění (epilepsie, cukrovka)
 • porucha ostatních životních funkcí (dýchání nebo krevního oběhu)
 • velká ztráta krve
 • otravy

Příznaky:

 • bezvládně leží
 • má uvolněné svaly
 • nereaguje, neodpovídá na otázky

První pomoc:

 • postiženého oslov
 • zatřes s ním, pokus se jej probrat
 • zakloň postiženému hlavu
 • zjisti, zda dýchá
 • volej záchrannou službu
 • do příjezdu záchranné služby drž hlavu postiženého v záklonu a sleduj jeho dýchání

Proč děláš právě tohle?

K jednotlivým úkonům (čísla) přiřaď zdůvodnění (písmena):

1

zjistím, zda mi nehrozí nebezpečí

2

postiženého oslovím… neodpovídá

3

s postiženým zatřesu

4

volám někoho na pomoc

5

zakloním postiženému hlavu

6

zjistím, zda dýchá

7

vytrvám až do příjezdu záchranné služby


a)

chci zjistit, jestli je v bezvědomí

b)

záklon hlavy je nutné udržovat celou dobu

c)

nechci se dostat do ohrožení života

d)

pokud nedýchá, provádím resuscitaci

e)

pomůže mi přivolat záchrannou službu

f)

uvolním tak dýchací cesty

g)

navážu kontakt

1c), 2g), 3a), 4e), 5f), 6d), 7b)