Celkové podchlazení

K podchlazení může dojít v chladném počasí při nehodách nebo celkovém vyčerpání, dále při pádu do studené vody, ale i dlouhodobým pobytem v chladných prostorech.

_podchlazeni

Příznaky:

  • snížená tělesná teplota
  • mírné podchlazení – svalový třes, zrychlené dýchání a tep
  • závažné podchlazení – spavost, apatie, porucha vědomí, pomalý tep

První pomoc:

  • dostaň postiženého do teplého prostředí, zajisti jeho ohřívání, izoluj od země
  • u mírného podchlazení pomocí přikrývky, oblečení, izotermické fólie
  • u závažného podchlazení pomocí zdrojů tepla – láhev s teplou vodou, ohřívací balíček apod., omez manipulaci s postiženým
  • při mírném podchlazení podej teplé nápoje

Navrhni možné způsoby provedení první pomoci.

1

v případě mírného podchlazení zajistíme izolaci postiženého od dalšího prochladnutí – jak?

2

při mírném podchlazení podáme nápoj – jaký?

3

v případě těžkého podchlazení zajistíme aktivní ohřátí postiženého – jak?

1

izolace (deka, bunda, termofólie)

2

nápoj (čaj, teplý nealkoholický nápoj)

3

aktivní ohřátí (termolahev, termopolštářek, druhý zachránce)