Celkové přehřátí

Nastává působením vysoké teploty na tělo. Úpal je způsoben vysokou teplotou a vysokou vlhkostí, úžeh při pobytu na slunci. Pro správné poskytnutí první pomoci ale není nutné je od sebe odlišovat.

_upal_prehrati

Příznaky:

  • žízeň, bolest hlavy
  • pocit na zvracení, zvracení
  • vysoká teplota
  • křeče, postižený může upadnout do bezvědomí

První pomoc:

  • dostaň postiženého do chladnějšího prostředí 
  • v případě zvýšené tělesné teploty ochlazuj – ventilátor, průvan, chladná sprcha, obklady 
  • doplň tekutiny, nejlépe takové, které obsahují minerály 
  • popáleniny od sluníčka chlaď a ošetři vhodným přípravkem