Dušení cizím tělesem

V případě vdechnutí cizího tělesa je třeba postupovat rychle, protože postižený nemůže dýchat.

Heimlichuv manevr
Heimlichuv manevr

Příznaky:

 • zčervenání v obličeji přechází v promodrání
 • kašel
 • sípavé zvuky
 • nemůže se nadechnout, gestikuluje

První pomoc:

1. Vykašlání 

 • pokud postižený dostatečně a silně kašle, podpoř ho, aby dále kašlal

2. Údery mezi lopatky

 • postav se za postiženého
 • postižený se předkloní
 • silně udeř dlaní mezi lopatky postiženého
 • úder opakuj
 • kojence si polož obličejem dolů na své předloktí, hlava dítěte směřuje šikmo k zemi, prsty fixuj hlavu dítěte
 • starší dítě si polož přes svoje stehno, hlavou dolů

3. Heimlichův manévr

 • postav se za postiženého, obejmi pažemi jeho nadbřišek
 • postižený stojí předkloněn
 • zatni pěst a polož ji pod nejspodnější část hrudní kosti postiženého
 • na pěst přilož druhou ruku a silně a prudce stlač nadbřišek postiženého směrem k sobě a nahoru
 • neprováděj u malých dětí a u těhotných

Pokud jsou tyto postupy neúčinné a postižený upadne do bezvědomí, zahaj resuscitaci.

Předklon a úder
Předklon a úder

Víš, jak na to?

1. Pokud by se nepodařilo cizí těleso z dýchacích cest spolužáka odstranit, co se s ním stane?

a

zastaví se mu srdce

b

zčerná mu obličej

c

upadne do bezvědomí


2. Zavoláš mu záchrannou službu. Jaký bude další postup?

a

ihned zahájíš resuscitaci

b

ihned mu zvedneš nohy do výše

c

pokusíš se cizí těleso odstranit  z dýchacích cest pomocí nůžek, drátu

d

provedeš tracheotomii (proříznutí průdušnice ve spodní třetině krku a zajištění vzniklého otvoru pevnou trubičkou)

1. c – upadne do bezvědomí

2. b – hned zahájíš resuscitaci