Záchrana tonoucího: Jak resuscitovat?

Resuscitace tonoucího je stejná jako v kterémkoli jiném případě s těmito výjimkami:

zachran
  • Vodu z plic nevyléváme. Jak už víme, při tonutí může vniknout do plic voda. V některých filmech vidíme, jak zachránci otočí tonoucího hlavou dolů a jemu z úst vyteče proud vody. Ve skutečnosti to ale takto nejde, pokud bychom tonoucího otočili, nic z něj nevyteče. Proto jsou pokusy o vylití vody z plic zbytečné zdržení a neděláme je.
  • Při resuscitaci dospělého se v poslední době klade důraz hlavně na stlačování hrudníku. Provádění umělých vdechů se v některých případech (riziko infekce apod.) vynechává. Toto platí u zástav životních funkcí zapříčiněných srdečním onemocněním. Ty jsou na suchu častější. Pokud resuscitujeme tonoucího, prvním projevem bývá zástava dechu. Umělé vdechy jsou tedy důležitou součástí resuscitace, nejde je vynechat a zkušený a trénovaný záchranář je provádí ještě během dopravy tonoucího ke břehu (na loďce nebo na plováku).
  • Resuscitaci nikdy neukončujeme před příjezdem záchranné služby. To platí i v ostatních případech, u tonoucích ale dvojnásob. Jsou prokázané případy tonoucích (hlavně dětí) ve velmi studené vodě, kdy byla resuscitace úspěšná i po několika desítkách minut bezdeší.
  • Častým rizikem při skoku do vody je poranění páteře. Jak tedy postupovat v případě tohoto nebezpečí? Platí úplně stejná pravidla jako jindy. Nejdůležitější je bezpečnost zachránce. Pokud je tonoucí v bezvědomí, otočený obličejem do vody, musíme jej z vody co nejrychleji vytáhnout a na možné poranění páteře v tuto chvíli nelze brát ohledy. Úkolem zachránce je dostat tonoucího z vody a co nejdřív zahájit resuscitaci. Jedině pokud je tonoucí při vědomí a máme podezření na poranění páteře, dotáhneme jej po hladině do bezpečného místa, kde počkáme na záchranáře s páteřní deskou. Záchranáři desku vsunou pod tonoucího a vytáhnou jej z vody se zafixovanou páteří.

Resuscitaci zahaj co nejdřív, prováděj umělé vdechy a nevylévej vodu z plic.

Víte, co je hvězdička a co házečka?

Zjistěte to ZDE