Záchrana tonoucího: Jak správně zachraňovat?

V žádném případě není vhodné ani nutné vrhat se po hlavě do vody. Následující možnosti záchrany tonoucího se přirovnávají k žebříku – čím vyšší stupeň, tím vyšší riziko. Podobně, jako když lezete na žebřík: pokud se něco „zvrtne“ na nízké příčce, není to takový problém, ale když jste hodně vysoko, už to problém je.

zachran
jak-zachranovat

8. Bez pomůcky v bezvědomí. Tonoucí je v bezvědomí a zachránce jej táhne ke břehu. Tento způsob je nejnebezpečnější, zachránce musí zvážit, jestli terén a jeho plavecké schopnosti záchranu umožní.

7. S pomůckou v bezvědomí. Tonoucí je v bezvědomí, zachránce s pomůckou doplave k němu, položí jej na pomůcku s obličejem nad vodou a táhne jej ke břehu. Zkušený zachránce takto dovede poskytovat i umělé dýchání.

6. Osobní zásah s pomůckou. Zachránce má plovák nebo podobnou pomůcku a s ní doplave k tonoucímu, který se pomůcky chytí. Zachránce jej potom táhne nebo tlačí ke břehu. Tento způsob je možný, pokud je tonoucí při vědomí a schopný se pomůcky chytit a udržet se.

5. Dosažením z mělčiny. Pro tento způsob potřebujeme více zachránců. Ti se navzájem chytí, jeden z nich zůstává na mělčině, pevně se drží a tento „živý řetěz“ se natáhne až k tonoucímu.

4. Pomocí plavidla. Pokud máme k dispozici loďku nebo jiné plavidlo, je možné si pro tonoucího dojet. Pozor ale u menších plavidel, kdy tonoucího nevytahujeme na palubu, aby loďku nepřevrhl. Jen k němu dojedeme, tonoucí se chytí a táhneme jej ke břehu.

3. Dosažením ze břehu. Podáme tonoucímu nějaký předmět: větev, lano, klacek. Důležité je přitom myslet na zajištění zachránce, který by se měl držet nějakého pevného předmětu.

2. Házecí pomůcka. Cokoli přivázané na laně může sloužit k záchraně tonoucího. Druhý konec lana zachránce pevně drží a poté si tonoucího přitáhne k sobě.

1. Záchrana slovem ze břehu. „Vydrž!“ „Makej, už je to jen kousek!“ Někdy stačí plavce jen podpořit a doplave ke břehu sám. Plavce, který je unavený nebo nejistý, nikdy neopouštíme, naopak jej po celou dobu sledujeme.

Nejlepší zachránce si nenamočí tričko.

Víte, jak resuscitovat člověka, který se topil?

Zjistěte to ZDE