Masivní krvácení

Pro první pomoc nepotřebujeme rozlišit mezi tepenným a žilním krvácením. V případě většího krvácení je potřeba ihned poskytnout první pomoc, protože je bezprostředně ohrožen život poraněného. Masivní krvácení má při ošetření přednost před bezvědomím.

Obinadlové obvazy

Příznaky:

  • velké množství krve
  • krev z rány vystřikuje pod tlakem, pulzuje nebo volně vytéká 

První pomoc:

1. Stlačení přímo v ráně

  • nejrychlejší a nejúčinnější způsob 
  • při krvácení z největších tepen (krční, stehenní, pažní) jediný způsob zástavy krvácení 
  • pro lepší utěsnění rány použij kus co nejčistší látky 
  • tlak na ránu nepovoluj do příjezdu pomoci

2. Přiložení tlakového obvazu

  • použij při krvácení z končetin a hlavy
  • tlak musí působit přímo na krvácející místo 
  • dostatečně utáhni – tlakový obvaz má vyvinout takový tlak, který zastaví krvácení 
  • sleduj, zda obvaz neprosakuje, případně přidej další vrstvu
_tlak_krvaceni

Přiřaď polohu (písmeno), která je vhodná pro postiženého (číslo):

1

v bezvědomí s masivním krvácením z předloktí (postižený dýchá)

2

při vědomí s masivním krvácením ze spánku

3

v bezvědomí s hlubokou řeznou ránou na bérci (postižený nedýchá)


a)

na zádech na rovné podložce

b)

zotavovací poloha

c)

poloha na zádech s polštářkem pod hlavou

1b), 2c), 3a)