Mdloba

Krátkodobá přechodná porucha vědomí, stručně řečeno mdloba, je způsobená nedokrevností mozku.

_mdloby

Příčiny:

Mdloba je krátkodobé bezvědomí způsobené nedostatečným prokrvením mozku. Protože do mozku neproudí dostatek krve, mozek přestane správně fungovat. To se projeví tak, že postižený upadne do bezvědomí. Ale ve chvíli, kdy dopadne na zem, se jeho mozek začne prokrvovat lépe, tím pádem se velice rychle probírá k vědomí. Mdloba souvisí s velkým fyzickým nebo psychickým vypětím (po sportovním výkonu, před důležitou zkouškou, při odběru krve, po zranění apod.).

První pomoc:

  • snaž se mdlobě zabránit – i když ošetřuješ drobné úrazy, zraněný vždy leží nebo sedí, nikdy nestojí, ani po ošetření jej nenechávej samotného
  • zachyť postiženého při pádu, protože ten představuje největší nebezpečí
  • pokud už k pádu došlo, zvedni postiženému nohy
  • když se probere k vědomí, pomoz mu s pomalým zvednutím, dej mu něco k pití, zůstaň s ním a komunikuj

Prohlédni si obrázek a do jednotlivých bublin zkus doplnit příznaky, které má člověk, než omdlí!

Kůže je bledá, třesou se ruce, má mžitky před očima, hučí mu v uších, podlamují se nohy (třesou kolena), motá se hlava, špatně od žaludku.