Vlastní bezpečnost zachránce

První pomoc je taková pomoc, kterou poskytujeme člověku v případě náhlého ohrožení zdraví nebo života. V některých chvílích mohou rozhodovat minuty a nestačí jen přivolat záchrannou službu. 

_tonouci

Učit se a znát správné postupy první pomoci v případě život ohrožujících stavů je nejlepší prevencí a cestou k tomu, abyste na místě v kritické situaci nezmatkovali. Zkrátka abyste postiženému dokázali doopravdy pomoci a zachránit jeho zdraví, možná i život.

Při ošetřování je vždy prioritou vlastní bezpečnost zachránce. Snaž se, aby první pomoc, kterou poskytuješ, neohrozila tvé zdraví, nebo dokonce život.

Nevstupuj do nebezpečných situací, anebo zajisti svoji bezpečnost.

K následujícím obrázkům doplň, jaké riziko ti při poskytování pomoci hrozí a jak se jako zachránce nejlépe ochráníš.

1

dopravní nehoda

2

tonutí

3

úraz elektrickým proudem

4

požár

5

krvácení

dopravní nehoda: hrozí sražení jiným autem, požár – místo označím trojúhelníkem, obléknu výstražnou vestu, zapnu výstražná světla (blikačky), zabrzdím auto

tonutí: hrozí vlastní utonutí, podchlazení – neskáču pro tonoucího, zachraňuji ze břehu, z loďky, při skoku do vody jsem jištěný provazem

úraz elektrickým proudem: hrozí zásah elektrickým proudem – nejprve odpojím zdroj elektrického proudu, k vysokému napětí se nepřibližuji.

požár: hrozí uhoření, nadýchání kouřových zplodin, pád – nevstupuji do požářiště

krvácení (tělní tekutiny postiženého): hrozí infekce – používám gumové rukavice, vyzvu postiženého, aby si přidržel ránu sám