Obvazy

Obvaz slouží k léčebnému nebo preventivnímu ovinutí části těla textilním materiálem, můžeme ho kombinovat s dalšími předměty – dlahami nebo hmotami (sádra, plast apod.). Pruh textilie určený k vytvoření obvazu se označuje jako obinadlo. Vytvořený obvaz je vizitkou zdravotníka.

Obinadlové obvazy

Podle účelu dělíme obvazy využívané v první pomoci na obvazy, které mají:

 • zastavit krvácení
 • upevnit sterilní krytí rány
 • odsávat výměšky rány
 • chránit ránu před druhotnou infekcí
 • znehybnit zraněnou část těla

Podle použitého materiálu rozlišujeme obvazy:

 • náplasťové
 • šátkové
 • obinadlové
 • prakové
 • dlahové
 • z tuhnoucích hmot (sádra, škrob)
 • z pružných hmot

Materiál ke krytí ran

 • musí být měkký, sající, prodyšný, pokud možno sterilní, ránu nerozdírá, nedráždí, nelepí se
 • při první pomoci často improvizujeme, když nemáme obvaz, použijeme jako krycí materiál co nejčistší tkaninu (např. kapesník, plenu, prostěradlo, část oděvu)

Náplasťové obvazy

Výhody:

rychlé a jednoduché přiložení, běžně používané, dostupné

Použití:

ošetření drobně krvácejících ranek, leukosteh – improvizovaný steh, který stahuje okraje ranky k sobě, k přichycení krycího materiálu

Zástupci:

leukoplast – prodyšná nebo neprodyšná; náplasti s polštářkem…

Poznámky:

 • okolí rány je potřeba vždy dokonale očistit od potu a krve (jinak náplast nedrží)
 • je nutné dávat pozor na alergické reakce na náplast (projeví se svěděním, zarudnutím kůže)
 • po sundání náplasti je potřeba řádně očistit kůži od lepidla

Šátkové obvazy

Pro svou dostupnost a jednoduchost patří šátkové obvazy mezi často používané obvazové pomůcky, které dobře poslouží při improvizaci a také nahrazují obvazy obinadlové.

Trojcípý šátek

rychlé a jednoduché přiložení, běžně používané, dostupné, vhodné k poskytnutí první pomoci

Použití:

 • standardní zdravotnický šátek má tvar rovnoramenného trojúhelníku (rozměry přibližně 130 x 90 x 90 cm)
 • vyrábí se z bavlněné látky kaliko nebo z netkané textilie
 • šátek by neměl přímo krýt ránu (přidržuje krytí)
 • konce šátku vážeme ambulantním uzlem (je plochý a ošetřovaného netlačí)
 • obvaz zhotovujeme celou plochou šátku nebo se šátek skládá do kravaty

Funkce šátku

 • fixace krytí
 • imobilizace (znehybnění poraněné části)
 • podpůrná funkce

Obinadlové obvazy

Zásady:

 • šířku obinadla vybíráme podle postižené části
 • začínáme od nejužší obvazované části těla a provedeme základní otáčku, tzv. zámek, zámeček
 • obinadlo držíme v šikovnější ruce hlavicí nahoru
 • typ otočky (spirála, hoblina, klas) volíme podle účelu obvazu
 • k ukončení používáme sponky určené k ukončení obvazu nebo náplast

Obinadlo lze využít i ke zhotovení prakového obvazu, např. brady, nosu.

Postup:

 • odstřihneme pruh obinadla (120 cm)
 • oba konce nastřihneme na půlky směrem ke středu (prostřední část zůstane celá, cca 10 cm)
 • proužky zavážeme na uzel, a tím prostřední část utvoří kapsu

Tlakový obvaz

Je to šetrný postup, který slouží k zástavě krvácení. Skládá se z následujících vrstev:

 1. krycí vrstva – sterilní vrstva, která se dává na ránu
 2. tlaková vrstva – druhý polštářek hotového obvazu, stočené obinadlo, kapesník
 3. fixace (obinadlo nebo šátek) – přitahuje krycí a tlakovou vrstvu k ráně

Zaškrcovadlo

Přiložení zaškrcovadla je výjimečný a agresivní způsob zástavy krvácení! Ve vybavení lékárničky je standardně pryžové obinadlo, improvizovaně ho můžeme nahradit pomocí trojcípého šátku složeného do kravaty.

Dlahy

Fixace zlomenin se v laické první pomoci provádí velmi zřídka, prakticky jen v případě opravdu nedostupné zdravotnické péče a nutného transportu.

Základní druhy:

 • vakuové dlahy
 • improvizované dlahy, např. vařečka, pravítko, vhodná větev

Co je to „mašlička“ a k čemu slouží? Jaký materiál a pomůcky budeš k jejímu zhotovení potřebovat?

Mašlička neboli leukosteh slouží k přitažení protějších okrajů rány. Užívá se u drobných poranění. K jejímu zhotovení je potřeba náplast a nůžky.