Omrzliny

Omrzlina vzniká místním působením nízkých teplot na tkáň. Nejčastěji postihuje okrajové části těla, které jsou špatně chráněné oděvem a nedostatečně prokrvené (např. uši, nos, prsty na rukou a nohou).

Příčiny:

  • působení chladu
  • vítr, vlhkost prostředí
  • nevhodný oděv a obuv vzhledem k povětrnostním podmínkám

Příznaky:

  • bolest
  • zbělení a mramorování kůže
  • poruchy citlivosti v poraněné oblasti

První pomoc:

  • přeruš další působení chladu na tkáň, přemísti poraněného do teplého prostředí
  • omrzlé části těla ohřívej ve vodní lázni o teplotě 37 až 42 °C po dobu 30 minut
  • při porušení celistvosti kůže překryj ránu sterilním materiálem
  • zajisti nebo doporuč poraněnému lékařské ošetření

Z navržených způsobů ošetření omrzliny vyber vhodné a nevhodné postupy.

1

tření sněhem

2

sterilní krytí rány

3

aplikace hojivého či antibiotického zásypu do rány

4

přesun poraněného do tepla

5

ohřívání omrzlých částí těla jejich přiložením na topení

6

přiložení alkoholových obkladů

7

ponoření končetiny do vodní lázně teplé 37 až 42 °C podobu 30 minut

8

venku svléknutí mokrých rukavic a jejich výměna za suché

vhodné – 2, 4, 7, 8

nevhodné – 1, 3, 5, 6