Poleptání

Vzniká kontaktem chemikálie – kyseliny nebo louhu – s kůží, sliznicí nebo očima. Tyto látky jsou vůči tkáni agresivní.

Příčiny:

 • kontakt s chemikálií

Příznaky:

 • bolest
 • změny barvy kůže – může být zarudlá, může zbělet či zhnědnout
 • otok, olupování kůže v místě poranění
 • při požití chemikálie: poleptání v okolí úst, zvracení, dávení
 • při poleptání očí: slzení, poleptání kůže v okolí očí, sevření víček, ztráta zraku
 • při vdechnutí chemikálie: dušnost, kašel

První pomoc:

 • ujisti se, že tobě ani poraněnému nehrozí další nebezpečí
 • poraněné místo opakovaně a dlouhodobě oplachuj čistou vodou, chraň přitom zdravou tkáň poraněného
 • při poleptání úst pomoz postiženému opakovaně vyplachovat ústa vodou, nevyvolávej zvracení
 • při nadýchání se chemikálií postiženého posaď a zajisti mu přívod čerstvého chladného vzduchu
 • při poranění velkého rozsahu, poleptání oka, vdechnutí nebo požití chemikálií přivolej poraněnému zdravotnickou záchrannou službu na telefonním čísle 155; při lehkých poraněních zajisti postiženému odborné ošetření
 • neutralizace je nevhodný postup

Proč vyplachujeme oko od vnitřního koutku k zevnímu a ne obráceně?

Aby nedošlo k poleptání zdravého oka, přes které by oplachová tekutina tekla.