Popáleniny

Popálenina je úraz, který vzniká místním působením vysoké teploty na tkáň. Dochází k poranění kůže, sliznice, případně i hlouběji uložených tkání a orgánů. Patří mezi velmi bolestivé úrazy. Ohrožuje poraněného šokem a infekcí.

_popaleniny

Příčiny:

 • kontakt s horkým tělesem, kontakt s plamenem
 • opaření – polití horkou tekutinou
 • další příčiny, např. úrazy elektrickým proudem

Příznaky:

 • bolest
 • poškození kůže – zarudnutí, puchýře, příškvary

První pomoc:

 • dbej na svoji bezpečnost i na bezpečí ostatních osob
 • přeruš další působení tepla na tkáň – uhas hořící oděv, svlékni oděv nasáklý horkou tekutinou při opaření
 • přiškvařené části oděvu neodstraňuj
 • zajisti ochlazení popálených ploch chladnou vodou, chlaď do úlevy od bolesti (minimálně 10 minut), rozsáhlé popáleniny (nad 20 % tělesného povrchu) chlaď jen jednorázově a krátkodobě
 • popálené plochy zakryj nejlépe sterilním materiálem
 • z popálených částí těla sejmi kovové předměty (půjde-li to) – prstýnky, náramky, hodinky, náušnice apod.

K charakteristice jednotlivých stupňů popálenin přiřaď správné číslo (stupeň):

1

zničená kůže i podkoží, rána je černá až zuhelnatělá, nebývá bolestivá

2

zarudnutí, bolestivost, hojí se bez následků během několika dní

3

puchýře vyplněné tekutinou, silná bolestivost, vznikají jizvy

1

III. stupeň

2

I. stupeň

3

II. stupeň