Poranění břicha

Nejčastěji se jedná o poranění břišní stěny a nitrobřišních orgánů. Poranění nitrobřišních orgánů může být spojeno s velmi silným vnitřním krvácením. Poranění břicha nesmíme podceňovat.

_poraneni_bricha

Příčiny:

 • nárazy na břicho (např. úder do břicha, kopnutí, stlačení břicha)
 • bodná či střelná poranění
 • násilí působící na břicho (zejména pády z výšek nebo nárazy ve velkých rychlostech, autonehody)

Příznaky:

 • bolest břicha
 • břicho je tvrdé, napjaté
 • podlitiny či otevřené rány na břiše
 • nevolnost, pocit na zvracení či zvracení
 • bledost, pocení, příznaky rozvíjejícího se šokového stavu

První pomoc:

 • ulož poraněného do polohy, která mu vyhovuje a přináší úlevu
 • zdravotnickou záchrannou službu na telefonním čísle 155 volej při závažném poranění
 • při podezření na otevřené poranění břicha se rány nedotýkej, přikryj ji navlhčenou gázou (brání vysychání povrchu orgánů)
 • z rány nikdy nevytahuj cizí tělesa
 • zajisti poraněnému tepelnou pohodu (zabalením do izotermické fólie či do deky, zajisti jeho izolaci od země)
 • sleduj stav poraněného, řeš případné komplikace
_termofolie

Doplň vhodný způsob ošetření při poranění břicha.

Můžeš si vybrat z nabízených možností: protišoková opatření – úlevová poloha – izotermická fólie – zvednutí dolních končetin – tekutiny. Jedna z nich je však navíc a k ošetření je nevhodná. Proč?

1

poraněného po úraze břicha nechám nejlépe ležet v ...

2

u poraněného se známkami vnitřního krvácení provedu ...

3

postiženému po úrazu břicha nikdy nepodávám ...

4

tepelnou pohodu zajistím poraněnému zabalením do ...

1

úlevová poloha

2

protišoková opatření

3

tekutiny

4

izotermická fólie
(nevhodný postup je zvednutí dolních končetin, protože při vnitřním krvácení by mohlo dojít k zesílení krvácení do tělní dutiny, např. do břicha, a k zesílení bolestí)