Poranění hlavy

Řadí se mezi závažné úrazy, při nichž může být poraněna lebka (kost) i mozková tkáň. Poranění mohou být spojena s krváceními do mozkové tkáně nebo do mozkových obalů. Některá z poranění mohou mít lehký průběh, jiná mohou být velmi závažná a ohrožovat poraněného na životě.

_mozkolebcni_poraneni

Příčiny:

 • pády a nárazy na hlavu (zejména pády z velkých výšek nebo nárazy ve velkých rychlostech, autonehody)
 • údery tvrdým předmětem do hlavy
 • často jsou spojeny se sportovními aktivitami, jako jsou např. hokej, fotbal, box

Příznaky:

 • podle vyvolávající příčiny – rána na hlavě, různě intenzivně krvácející, projevuje se bolestí, otokem
 • různý stupeň poruchy vědomí
 • bolesti hlavy
 • změny chování, zmatenost
 • ospalost
 • nevolnosti, návaly na zvracení, zvracení
 • krvácení z uší, nosu, podkožní výron krve pod očima (brýlový hematom)
 • rozdílná šířka zorniček

První pomoc:

 • je-li postižený při vědomí, umožni mu zaujmout polohu, která mu vyhovuje, zabraň jeho prochladnutí, ošetři poranění a sleduj ho, řeš případné komplikace
 • u postiženého v bezvědomí postupuj podle doporučení při ošetřování osoby v bezvědomí, v první řadě zajisti základní životní funkce
 • zdravotnickou záchrannou službu na telefonním čísle 155 volej vždy při příznacích otřesu mozku, když má postižený poruchu vědomí nebo si nepamatuje na úraz

Jaké bude tvoje pořadí úkolů při ošetření?

S kamarády jedeš na kole na výlet. Jeden člen vaší skupiny najede nešikovně na obrubník chodníku a z kola padá. Při pádu se udeří do hlavy. Zůstává ležet na vozovce, je při vědomí, krvácí z ranky na hlavě a neví, co se mu stalo.

1

ošetřím ránu na hlavě, např. s využitím cyklolékárničky nebo autolékárničky, kterou si mohu vypůjčit od některého z řidičů na místě nehody

2

zastavím a zajistím, aby mě ani kamaráda nic neohrozilo (např. projíždějící vozidla), a jdu kamarádovi pomoci

3

zajistím, aby kamarádovi nebyla zima – zabalím ho do izotermické fólie, přikryji přikrývkou, izoluji ho od země

4

zjistím rozsah poranění, kamaráda důkladně vyšetřím a zjistím, co se mu stalo

5

zavolám kamarádovi ZZS na telefonním čísle 155

6

do příjezdu záchranářů jej neopouštím a opakovaně na něj mluvím a sleduji ho

2, 4, 1, 5, 3, 6