Poranění hrudníku

Úrazy hrudníku zahrnují poranění od zlomenin žeber, hrudní kosti, poranění nitrohrudních orgánů, pneumotoraxu až po krvácení do dutiny hrudní. Jsou to mnohdy poranění velmi závažná, která mohou ohrožovat poraněného na životě. Vždy vyžadují ošetření lékařem.

_krvaceni_hrudnik

Pneumotorax je stav spojený s vniknutím vzduchu do pohrudniční dutiny. Vzduch v této dutině vede ke kolapsu plíce nebo její části, jehož následkem dochází ke zhoršení dýchání, v krajním případě až k ohrožení života poraněného selháním krevního oběhu. Vzduch může unikat ranou ven z hrudníku, což se projeví bubláním krve v ráně – potom jde o vnější pneumotorax.

Příčiny:

 • stlačení hrudníku
 • náraz na hrudník, pád z výšky
 • otevřená poranění hrudníku (např. bodnutí ostrým předmětem, střelná poranění)

Příznaky:

 • bolest na hrudi
 • obtížné dýchání, pocit nedostatku vzduchu, promodrání kůže
 • rána na hrudníku (při současném poranění plíce může rána bublat)
 • rozvoj šokového stavu (při vnitřním krvácení do hrudníku), selhávání oběhu

První pomoc:

 • ulož poraněného do polohy v polosedě, umožni mu zapřít se rukama
 • zdravotnickou záchrannou službu na telefonním čísle 155 volej při závažném poranění, dušnosti či krvácení
 • při podezření na otevřené poranění hrudníku – pneumotorax – ponechej ránu otevřenou, případně ji překryj prodyšným obvazem, např. gázou
 • z rány nikdy nevytahuj cizí tělesa
 • zajisti poraněnému tepelnou pohodu (zabalením do izotermické fólie či do deky, zajisti jeho izolaci od země)
 • sleduj stav poraněného, řeš případné komplikace

Víš, jak se tomu říká?

K jednotlivým bodům doplň správné názvy (v závorce máš jako nápovědu počet písmen).

1

otevřené poranění hrudníku (11)

2

stav, při kterém postižený nereaguje (9)

3

pomůcka k ošetření zlomeniny (5)

4

roztok k výplachu oka (6)

5

nahromadění tekutiny v okolí poranění (4)

6

porušení celistvosti kosti (9)

7

typ poranění mozku (5)

8

úraz způsobený chemikáliemi (9)

9

pocit nedostatku vzduchu (7)

10

lepivý obvazový materiál (7)

11

záchvatovité onemocnění mozku s křečemi (9)

12

únik krve z poraněné cévy (8)

13

materiál k obvazování (8)

14

přerušení oběhu krve v organismu (7)

15

ovinutí částí těla textilním materiálem (5)

1. pneumotorax, 2. bezvědomí, 3. dlaha, 4. Ophtal, 5. otok, 6. zlomenina, 7. otřes, 8. poleptání, 9. dušnost, 10. náplast, 11. epilepsie, 12. krvácení, 13. obinadlo, 14. zástava, 15. obvaz