Poranění končetin

Úrazy končetin zahrnují poranění svalů a šlach, poranění kloubů (pohmoždění, podvrtnutí, vykloubení) a kostí. Při zlomeninách kostí, zejména dlouhých, je poraněný ohrožen krevní ztrátou a rozvojem šokového stavu, u otevřených zlomenin (nad místem zlomení je rána) také vniknutím infekce do tkáně.

_zlomenina_rentgen

Příčiny:

 • přímé nebo přenesené násilí působící na končetinu (nárazy, pády, kopnutí do končetiny apod.)

Příznaky:

 • bolest
 • otok a krevní výron
 • omezení normálního rozsahu pohybu
 • Mezi závažné příznaky zlomenin řadíme následující příznaky:
 • postižený uvádí, že slyšel nebo cítil prasknutí v kosti při úrazu
 • končetina je v nepřirozené poloze
 • na končetině je hybnost v místě, kde být nemá
 • končetinu je nemožné zatížit (např. postižený se při zlomenině stehenní kosti nemůže postavit)
 • končetina je po úrazu bledá a chladná (poranění cév a nervů)
 • nad místem zlomení je rána, která může i silně krvácet

První pomoc:

 • mysli na vlastní bezpečnost a při ošetřování ran používej ochranné rukavice
 • je-li zlomenina spojena se silným krvácením, nejdříve krvácení zastav
 • ránu ošetři, pokud možno sterilním materiálem
 • nemanipuluj s poraněným, doporuč mu, aby poraněnou končetinu nezatěžoval
 • zdravotnickou záchrannou službu přivolej na telefonním čísle 155, zejména při výskytu závažných příznaků zlomeniny
 • zlomeniny neznehybňuj, ponechej to na přivolaných záchranářích
 • u závažných poranění proveď protišoková opatření
 • u lehkých poranění doporuč postiženému, aby zůstal v klidu, nezatěžoval končetinu, chladil ji a udržoval ve zvednuté poloze, případně použij elastický obvaz
 • musíš-li zajistit transport poraněného, znehybni kloub nad a pod zlomeninou, a to pevnou, měkce podloženou dlahou – pozor, jen v opravdu nutných situacích!

K ošetření poraněného se zlomeninou se některý materiál hodí a jiný ne.

Materiály z nabízených rozděl do dvou skupin a zdůvodni, proč jsou (nebo nejsou) k ošetření zlomeniny vhodné a jak je správně použít.

1

trojcípý šátek

2

polštářková náplast

3

pinzeta

4

izotermická fólie

5

Ophtal k výplachu rány

6

vakuová dlaha

hodí se: trojcípý šátek, izotermická fólie, vakuová dlaha

nehodí se: polštářková náplast, pinzeta, Ophtal k výplachu rány