Poranění očí

Poranění oka je provázeno velkou bolestivostí a přechodnou nebo trvalou ztrátou zraku.

Příčiny:

 • vniknutí cizího tělíska do spojivkového vaku (např. smítka, drobného hmyzu)
 • úder do oka, náraz předmětu do oka
 • poleptání oka chemikálií
 • poškození oka zářením, např. slunečními paprsky

Příznaky:

 • silná bolest poraněného oka
 • slzení
 • překrvení oka
 • světloplachost
 • cizí tělísko v oku nebo pocit vlétnutí cizího tělíska do oka
 • postupná nebo náhlá ztráta zraku
 • křečovité sevření očních víček
 • rána v okolí oka

První pomoc:

 • poraněného posaď a snaž se ho uklidnit
 • drobné cizí tělísko, které není v oku zaklíněné, se pokus vypláchnout čistou vodou – při neúčinnosti tohoto postupu doporuč poraněnému odborné ošetření
 • při zaklínění cizího tělíska a závažnějším poranění oka obě oči sterilně překryj obvazem, aby se omezily pohyby očí; zajisti přivolání ZZS na telefonním čísle 155
 • při poleptání poraněné oko opakovaně a dlouhodobě oplachuj jemným proudem čisté vody od vnitřního koutku oka k zevnímu, následně ho zakryj sterilním materiálem; zajisti přivolání ZZS na telefonním čísle 155
 • při podráždění oka zářením doporuč odborné ošetření; u těchto poranění je velmi důležitá prevence jejich vzniku, např. používáním ochranných brýlí
_poleptani_oci