Poranění páteře

Poranění páteře mohou být velmi závažná, zejména s ohledem na to, že páteřním kanálem prochází mícha, která zajišťuje přenášení nervových vzruchů do celého těla. Při jejím přerušení hrozí výpadek funkcí míchy, nebo dokonce ochrnutí. Poranění páteře mohou představovat zlomeniny obratlů, poranění kloubů, vazů či meziobratlových plotének.

_poraneni_patere

Příčiny:

  • pády z výšek nebo nárazy ve velkých rychlostech, autonehody, úrazy při sportu
  • údery na záda

Příznaky:

  • na úraz páteře tě může navést mechanismus úrazu, např. pád z výšky
  • bolest v místě poranění zad
  • poraněný se nemůže hýbat, pod místem poranění necítí dotyky
  • je-li poraněný po úrazu v bezvědomí, podle mechanismu úrazu raději poranění páteře a míchy předpokládej, předejdeš tak možnému zhoršení stavu při pohybování s poraněným

První pomoc:

1. poraněný je při vědomí:

  • nehýbej s ním, ponechej ho v poloze, ve které se nachází
  • snaž se poraněného uklidnit a vyzvi ho, aby se nehýbal

2. poraněný je v bezvědomí:

  • dýchá normálně – ponechej ho v poloze, ve které se nachází, nehýbej s ním, sleduj ho do příjezdu zdravotnické záchranné služby
  • nedýchá normálně – prováděj resuscitaci, zabezpečení základních životních funkcí je nejdůležitější

Zdravotnickou záchrannou službu volej na telefonním čísle 155 a zajisti poraněnému tepelnou pohodu (zabalením do izotermické fólie či do deky, zajisti jeho izolaci od země)

Příznaky různých poranění se pomíchaly.

Vyber ty, které k poranění páteře a míchy patří. U těch, které sem nepatří, urči postižení, u kterého se vyskytují:

1

nemožnost pohnout končetinami

2

bolesti na hrudi

3

bolest v místě poranění

4

nepřirozená poloha těla po pádu

5

dušnost

6

pěna u úst, pokousání jazyka

7

nafouklé břicho, citlivé na pohmat

8

poraněný neví, že se ho dotkneš, zejména na dolní polovině těla

9

probublávající rána na hrudi

1

patří

2

nepatří (např. infarkt)

3

patří

4

patří

5

nepatří (např. astma, pneumotorax)

6

nepatří (např. epilepsie)

7

nepatří (např. u poranění břicha)

8

patří

9

nepatří (pneumotorax)