Rány

Rána je porušení celistvosti kůže. Podle druhu a hloubky rány mohou být poraněny i další tkáně a orgány.

_rany_pokousani_psem

Příčiny:

 • tah ostrého předmětu na kůži (řezná poranění), údery, nárazy tupého předmětu na kůži (tržné rány), bodnutí ostrým předmětem (bodné rány), rány sečné a střelné
 • pokousání zvířetem, člověkem

Příznaky:

 • porušení celistvosti kůže či sliznice
 • bolest
 • krvácení různého typu a intenzity, závisí na typu a hloubce poranění
 • případně ztráta tkáně (u amputací)

První pomoc:

 • mysli na vlastní bezpečnost a při ošetřování ran používej ochranné rukavice
 • je-li rána spojena se silným krvácením, nejdříve krvácení zastav
 • ránu vypláchni proudem čisté vody, dokud v ní jsou viditelné nečistoty; ránu nedrhni (např. kartáčkem)
 • zaklíněné cizí těleso z rány neodstraňuj, může zastavovat krvácení, pokus se ho v ráně fixovat proti pohybu
 • cizí tělíska, která jsou v ráně volně, můžeš odstranit
 • u pokousání psem zjisti majitele zvířete kvůli kontrole očkování, agresivní zvíře se nikdy nepokoušej chytit
 • při vysokém riziku infekce dezinfikuj okolí rány vhodným dezinfekčním přípravkem na kůži (u jodových dezinfekcí se zeptej, zda není poraněný na jod alergický)
 • ránu sterilně překryj vhodným materiálem (polštářková náplast, gáza, hotový obvaz)
 • doporuč poraněnému návštěvu lékaře, případně přivolej zdravotnickou záchrannou službu, pokud je rána riziková (tj. silně krvácí, je rozsáhlá, spojená se zlomeninou, způsobená pokousáním nebo bodnutím)
_drobne_rany
_rany_cizi_teleso

Vyber správné odpovědi a pak vysvětli, proč jsou ostatní nabízené možnosti chybné.

1. Menší odřeninu po vyčištění ošetříš:

a) elastickým obinadlem

b) polštářkovou náplastí

c) náplastí bez polštářku

 2. Zadřenou třísku:

a) okolí omyješ, třísku vytáhneš pinzetou, místo vpichu vydezinfikuješ

b) neošetřuješ, časem vypadne sama

c) kvůli vytažení třísky vždy vyhledáš lékaře

 3. Co uděláš, když tě štípne včela?

a) počkám, až otok opadne, potom se rozhodnu

b) pinzetou vytáhnu žihadlo, místo vpichu chladím a ošetřím gelem s obsahem antihistaminik

c) nemusím dělat nic, bodnutí včelou nevyžaduje ošetření

1b), 2a) 3b