Resuscitace s použitím AED

Automatizovaný externí defibrilátor (AED) je přístroj, který je schopen podat elektrický výboj v případě fibrilace srdce postiženého. Tím napomůže obnovení srdeční činnosti. 

_defibrilator_cb
  • prováděj resuscitaci až do chvíle, kdy je přinesen AED  
  • přístroj zapni a dle pokynů nalep elektrody na hrudník postiženého (v průběhu pokud možno stále stlačuj hrudník postiženého)
  • následuj pokyny AED, nedotýkej se postiženého během analýzy rytmu a během výboje 
  • dle pokynů AED po provedeném či neprovedeném výboji pokračuj v resuscitaci až do dalších pokynů přístroje nebo příjezdu odborné pomoci nebo obnovení životních funkcí

 

Odpověz, zda má postižený pulz a zda defibrilátor podá výboj, když:

1

je rytmus EKG normální

2

je srdce fibrilující

3

je srdce bez aktivity

1

normální EKG: pulz ano, výboj ne

2

fibrilující: pulz ne, výboj ano

3

bez aktivity: pulz ne, výboj ne