Stavy náhlé dušnosti

Dušnost je pocit nedostatku vzduchu. Bývá způsobena zhoršením astmatu.

_astma

Příznaky:

  • zrychlené povrchní dýchání
  • pocit nedostatku vzduchu, postižený se často nadechuje
  • pískání nebo kašlání při nádechu a výdechu
  • fyzická slabost, může promodrávat na okrajových částech těla

První pomoc:

  • pomoz postiženému zaujmout polohu, ve které se mu bude lépe dýchat (nejčastěji polosed)
  • uvolni tísnící oděv postiženého, zajisti přívod čerstvého vzduchu
  • pokud má postižený předepsané léky, pomoz mu je užít
  • pokud se stav postiženého nelepší, volej záchrannou službu