Záchvat křečí

Křeče mohou mít celou řadu příčin. Mohou být způsobeny vysokou tělesnou teplotou anebo může jít o záchvat v souvislosti s onemocněním zvaným epilepsie.

_112_epilepsie

Příznaky:

  • postižený je většinou v bezvědomí
  • objevují se záškuby končetin, tělo je napnuté
  • křeče žvýkacích svalů, pěna u úst
  • po skončení křečí zůstává chvíli v bezvědomí, postupně se z něj probírá

První pomoc:

  • z okolí postiženého odstraň předměty, o které by se mohl zranit
  • nesnaž se postiženého držet ani jinak násilně omezovat pohyby, nevkládej nic do úst
  • po odeznění záchvatu, pokud je postižený v bezvědomí, zjisti dech, průběžně jej kontroluj, pokud nedýchá normálně, resuscituj
  • volej záchrannou službu
  • pokud je postižený známý epileptik a záchvat probíhá normálně, volání záchranné služby není nutné

Rozděl následující činnosti

Co u postiženého v bezvědomí se záchvatem křečí uděláš a co v žádném případě neděláš?

1

přidržím postiženého, aby se nezranil (udělám/neudělám)

2

volám záchrannou službu (udělám/neudělám)

3

dám stranou nebezpečné předměty, aby se o ně nezranil (udělám/neudělám)

4

vložím předmět (peněženku, klacek) do úst postiženého (udělám/neudělám)

5

sleduji stav postiženého (udělám/neudělám)

6

v případě zástavy dechu resuscituji (udělám/neudělám)

7

pokusím se narovnat ruce postiženého do přirozené polohy (udělám/neudělám)

8

po odeznění křečí neopouštím postiženého (udělám/neudělám)

udělám: 1, 2, 3, 5, 6, 8

neudělám: 4, 7